3 Temmuz 2014 Perşembe 02:44 | Son Güncelleme:

Kuran ve eşler halinde yaratılış

Kuran ve eşler halinde yaratılış

“Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha bilmedilerinden bütün çiftleri yaratan çok yücedir.” (36-Yasin Suresi 36)

Prof. Dr. Caner Taslaman - Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman

Ayette eşler halinde yaratılışa dikkat çekilmekte ve bu konu hakkında 3 örnek verilmektedir:
a) Toprağın çıkardığı çiftler: Toprağın çıkardığı eşler deyince akla ilk gelen bitkilerdeki dişilik ve erkeklik özelliğidir. 
b) Kendi benliklerimizden çiftler: İnsanların dişi-erkek şeklinde 
yaratılışlarıdır.
c) Bilinmeyen çiftler: Evrendeki eşli yaratılışların birçoğu Kuran’ın indiği dönemde bilinmiyordu.  Teknoloji ve bilim ilerledikçe bütün evreni oluşturan maddelerin çiftli yaratılmış olduğu gözler önüne serilmiş ve Kuran’ın bir mucizesi daha ortaya çıkmıştır.
Maddenin eşler halinde yaratılışı fiziğin en önemli keşiflerinden biridir. Bilindiği gibi evrendeki tüm maddelerin yapı taşı atomlardır. Atomlar proton ve nötron gibi parçacıklardan, bunlar ise kuark denen daha temel parçacıklardan oluşmaktadır. Kuark ve elektron gibi temel parçacıkların istisnasız hepsinin eş parçacıkları vardır, örneğin up (yukarı) kuarkın down (aşağı) kuark olarak eşi vardır… Maddenin en küçük parçasını incelediğimizde eşli yaratılış modelini görüyorsak ve evrendeki her şey bu küçük parçalardan yaratılmışsa, her şey eşlerden yaratılmış demektir. 

ZITLIKLARIN BİRLİĞE HİZMETİ

Kuran’ın bilimsel alanlarla ilgili işaretlerinin dikkat edilecek tek yanı Peygamberimiz dönemindeki insanların bilgileriyle bu açıklamaların yapılamayacak olması değildir. Elbette bu da çok önemlidir. Fakat bu ayetlerde geçen bilimsel bilgileri incelediğimizde Allah’ın kudretinin, sanatının, ilminin, planlarının muhteşemliğini görmemiz de çok önemlidir. Eşler halinde yaratılışa dikkat çeken ayetlerde de aynı noktaya dikkat etmeliyiz. Kuran’ın indiği dönemde evrenin eşler halinde yaratılışının oynadığı kritik rolün bilinmesi imkânsızdı. Bu nokta çok önemlidir. Fakat bu nokta kadar evrendeki çiftli yaratılışları incelediğimizde şahit olunan müthiş denge de çok önemlidir. Çünkü Kuran ayetleri sadece bir mucize olsun diye değil, aynı zamanda tüm bu eşli yaratılışlar üzerinde düşünelim, Allah’ın yaratışındaki harikalıkları anlayalım diye de evrendeki eşli yaratılışlara dikkatimizi çekmektedir.  
Evrendeki tüm eşli yaratılışlar, evrenin birlik ve bütünlük içindeki düzenine hizmet etmektedir. Tüm bu düzenli oluşumlar, bilinçsiz maddenin en mikro düzeyinde yaratılmaktadır. Bu yaratılışlar sayesinde galaksiler, yıldızlar, gezegenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar var olabilmektedir. Bu birbirlerinden farklı parçacıkların kaos yerine düzenli, renkli, olağanüstü bir evren oluşturması ne kadar olağanüstü bir olgudur. İlk yaratılışı yapan, sondaki hedefleri belirleyen kim ise; ilk yaratılış anında eş güçleri ortaya çıkartan, son hedeflere varıncaya kadar bu eşleri bir “birlik” içinde çalıştıran kimse de O’dur. İbret almaya, aklını çalıştırmaya niyeti olanlar için Allah’ın evrende koyduğu deliller ortadadır. “Düşünüp ibret almanız için her şeyi eşler halinde yarattık.” (51-Zariyat Suresi 49)

MODERN SOSYOLOJİNİN ÖNCÜSÜ

Müslüman düşünür İbn-i Haldun (1332-1406), tarihçiler tarafından modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilir. Batı’da tarihi bilim haline getiren kişi olarak tanınır. Tarihi sadece siyasi perspektiften incelemek yerine, çevresel, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik faktörleri göz önüne alan ilk tarihçidir. İbn-i Haldun’un ünlü eseri Mukaddime, siyaset bilimi ve sosyolojinin en önemli birkaç eserinden biri olarak gösterilir. Arz-talep dengesine dayalı geliştirdiği analizi, hâlâ günümüz iktisat biliminin temelini oluşturmaktadır. İbn-i Haldun aynı zamanda ilk tarih felsefecisi olarak da gösterilir.

KURAN'DAKİ DUA AYETLERİ

Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla, ateş azabından koru bizi. (3-Al-i İmran Suresi 16)

'NEFSİME SÖZ GEÇİREMİYORUM'

Allah’ı ve buyruklarını dikkate almadan yaşayan etrafınızdaki kimi insanlara hatalarından vazgeçmeleri için nasihat ederek onlara Allah’ın ayetlerinden örnekler verdiğinizde zaman zaman “Haklısın ama ne yapayım nefsime söz geçiremiyorum” “Dünya nimetleri tatlı geliyor”, “İbadetlere üşeniyor, vakit bulamıyorum” şeklinde bahanelere sığındıklarını görüyorsunuz. Sanki nefis adına her ne varsa sadece bu insanlar sahipler ona! Bu dünyanın imtihan dünyası olması birçok yasağın çekici kılınmasının sebebidir. Zaten sadece kimsenin yapmak istemeyeceği ya da yaptığında tiksineceği şeyler yasak olsaydı, böylesi bir yapıda ayırt edici imtihan olamazdı.  
Dünya hayatı tatlıdır elbette. Tatlı olduğu için imtihandır zaten. Allah’a olan teslimiyetin ve kulluktaki mertliğin gerçek göstergesi, Allah’ın yasak ettiği bir şey kulun hoşlandığı bir şey olsa da kulun o şeyden Allah’ın rızası için vazgeçmesiyle ortaya çıkar. Kulluk etmemiz gereken keyfimiz değil Allah’tır. Kuran ayetleri bu konuyla ilgili şöyle uyarıda bulunur: “Nasiplendirildiğiniz şeyler şu iğreti hayatın yararından ve süsünden ibarettir. Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Hâlâ aklınızı işletmeyecek misiniz?” (28-Kasas Suresi 60)
 Sabah uykusunu bölerek namaza kalkamayan çoğu insan yurtiçi ya da yurtdışı bir seyahate katılmak için güneş doğmadan yollara düşer, erkenden havaalanı ya da otobüs terminalinde alır soluğu. Ya da günün bir kısmında veya gece saatlerinde Allah için ayakta dur veya Kuran oku desen kendine zor gelen çoğu kimse, günlerini ve gecelerini dünyanın sıradan zevkleri için feda edebilir, saatlerce telefonda konuşabilir ya da onlarca mesaj atabilir; sevgilisinin kırılan kalbini telafi edebilmek uğruna. Yağmur çamur demeden bir stat önünde saatlerce üşüyebilir fanatiği olduğu takımının aşkına. Ramazan ayını oruçlu geçirmeyi çok gören çoğu kimse sonunda ödül ya da şöhret olan bir oyunda günlerce aç susuz kalarak yaşam mücadelesi verebilir. “Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa; işte onlar, kurtuluşa erenler olacaklardır.” (64-Teğabün Suresi 16)

Bakan Şimşek duyurdu: Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Bakan Şimşek duyurdu: Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek duyurdu: Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi

Selçuk Bayraktar paylaştı... Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek: Bir testi daha başarıyla tamamladı
Selçuk Bayraktar paylaştı... Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek: Bir testi daha başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar paylaştı... Muharebe sahasında dengeleri değiştirecek: Bir testi daha başarıyla tamamladı

Türkiye'den son dakika F-16 açıklaması: Sözleşmeler imzalandı
Türkiye'den son dakika F-16 açıklaması: Sözleşmeler imzalandı

Türkiye'den son dakika F-16 açıklaması: Sözleşmeler imzalandı