• $ 5,785
  • € 6,4685
  • 275.554
  • 110832
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

Hırsınıza yenik düşmeyin dininize sahip çıkın

Bugün belki gençsin ve sağlığın imkanların yerinde olduğu için ölüm aklına gelmiyor ama bir gün mutlaka öleceksin! Onun için uyan ey Müslüman, dinine sahip çık! 

Ey Müslüman! 
Sen, bazen hiç tanımadığın birine veya birilerine sahip çıkıp koruyorsun. Hatta bu bir katil bir cani bir zalim veya bir suçlu bile olsa ona;  “Merak etme, ben varım, arkanda dururum, seni kimseye ezdirmem, yedirmem” gibi, sözlerle koruyup güven veriyorsun. Kaldı ki bunların senin üzerinde bir hakkı hukuku olmayabiliyor veya basit bir çıkar ilişkisi bir hatır bir gönül işi dışında sahip çıkmayı gerektirecek bir şeyiniz de yok… 
Peki ya seni yaratan, yaşatan, koruyup gözeten, her hücrende her nefesinde hakkı bulunan, ahiret hayatını da buradaki davranışlarınla belirleyip şekillendirecek, bu yüzden seni ya ebedi saadete veya ebedi pişmanlık ve azaba mahkûm edecek olan Allah’ı ve Allah’ın emaneti, namusu olan dinini ve peygamberini neden korumuyorsun? 
anlamını bilerek okumalıyız

Neden onu ihmal ediyor, bozanlara bozmak için uğraşanlara karşı neden korumuyorsun? 
Neden okuyup anlayıp da öğrenerek onu müdafaa etmiyorsun? 

Allah ve Resûlü bunu hak etmiyor mu?  Onu önüne yatıp korudukların kadar korumaya değer bulmuyor musun? Onun için bir fedakârlık yapmaya ve kendini Allah’a sevdirmeye ve ebedi hayatını mutlu geçirmeye önem vermiyor musun? Geçici ve çıkara dayalı üç günlük mutluluklar senin için Allah ve Resulünden ve onların emaneti olan İslam dininden daha mı önemli? Uyan ey Müslüman! Bugün belki gençsin ve sağlığın imkanların yerinde olduğu için ölüm aklına gelmiyor ama bir gün mutlaka öleceksin! Bundan kaçış yok! O halde seni ebedi mutluluğa taşıyacak olan dinine ve o dinin sahibi yüce Allah’a ve tebliğcisi olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’e sahip çık! 

Zekât nedir? 

Zekât, Kuran ı Kerimde, namazla birlikte 185 kere emredilen Farz ibadetlerden biridir. Rasülullah’ın bizzat uygulamasıyla pratikte nasıl alınıp verileceği belirlenmiştir. Namazın kişisel bir ibadet olduğu gibi Zekât da toplumsal bir ibadettir. Yılda bir kere malının kazancının kırkta biri olarak verilir. Zekâta tabi olan mallar, altın, gümüş, para, mal gibi nakit veya nakde çevrilebilen şeylerden verildiği gibi, koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvanlardan, ekilip biçilerek veya kendiliğinden yetişen meyve ve mahsullerden elde edilen gelirden verilir.   

Zekât kimlere verilir? 

Fakirlere, muhtaçlar, yolda kalmışlara, borçlulara, zekât toplayan görevli zekât memurlarına, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere, özgürlüğü başkalarının elinde olanlara ve öğrencilere… 

İsimlerimizin esmasıyla dua edinisminin ebcedi ve esması 

Lâçin: 94.................................Yâ Azîz: 94
Lale: 66..................................Yâ Vekîl: 66
Lalegül: 116...............Yâ Muiz; Kaviy:117
Lamia: 146.................Yâ Müheymin: 145
Lara: 232.............................Yâ Kebir: 232
Latif: 129...............................Yâ Latif: 129
Latife: 134.......................Yâ Mü’min: 136
Leman: 121........................Yâ Muiyd: 124
Letafet: 520.......................Yâ Şekûr: 526    
Leyla: 80..............................Yâ Hakîm: 78 
Lila: 75...................................Yâ Bâtın: 72
Liva: 37..................................Yâ Evvel: 37
Lokman:221........................Yâ Kebîr: 232
Lütfi: 129...............................Yâ Latif: 129
Lütfiye: 134.....................Yâ Mü’min: 136
Lütfullah: 185............Yâ Mukaddim: 184

RABBiM SENDEN iSTiYORUM 

Rezzâk İsmiyle Özel İstekte Duası

Esmâ-i İlahi kendi miktarınca (308) defa “Ya Rezzâk” diye çekilip bitirilince bu isim şefaatçi yapılarak, varsa özel istek söylenerek şöyle dua edilebilir:  “Allah’ım! Ey Rezzâk! Rahmet Peygamberi ve Senin Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ile sana yöneliyor ve senden istiyorum ki, “er-Rezzâk” ism-i şerifin hürmetine beni sonsuz hazinlerinden rızıklandır. Maddi manevi zengin eyle. Fakir ve muhtaçlara yardım edecek kadar çok ve mal ve para ihsan et, bana ummadığım bilmediğim yerlerden rızk kapıları aç. Eğer nasip ve kısmetim bağlıysa nasip ve kısmetimi aç ve beni rızıklandır. Beni maddi manevi güçlü, heybetli, vakarlı ve varlıklı eyle! 

Allah’ım! Kendisiyle sana yöneldiğim ismini ve Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v)’i ve er-Rezzak ismini bana şefaatçi kıl ve benim duamı kabul eyle, isteğimi ihsan eyle! Âmin!” 

Zekât islam’ın Köprüsüdür

Zekât İslam’ın yolu köprüsüdür kurulan,

Açlara, açıklara, yoksullara varılan… 

Daha ne mevkilere ulaştırır insanı, 
Doğru Allah’a gider muhtaçlara verilen. 
 
Zekât, malın kirini, günahını temizler, 
İnsanın vicdanını, yüreğini pak eder… 
Artırıp geliştirir merhamet duygusunu, 
Allah’ın rahmetini kul üzerine çeker… 
   
Yılda bir ve kırkta bir zekâtın özelliği, 
Cimrilik etmemektir vermenin güzelliği. 
Siz verin ki Allah da size daha çok versin, 
Bitmez hazinesinden zengin etsin temelli. 

Malın mülkün kazancın birer zekâtı vardır, 
İlmin irfanın da var, öğretip anlatmaktır. 
Hatta aklın, vücudun, sağlığın zekâtı var, 
İman, ibadet, şükür, dua ve yalvarmaktır…
Selimiye’nin genç hafızlarından mukabele

Edirne İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan genç hafızlar, Selimiye’nin mihrabında öğle namazı öncesi ezbere mukabele okuyor. Mukabeleyi takip etmek isteyen vatandaşlar dinleyerek veya yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerim’le okunan ayetlere eşlik ediyor.  Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm' Ramazan ayının en güzel geleneklerinden biri mukabele okunmasıdır. Bu gelenek İslam mimarisinin en muhteşem eseri olan Selimiye’de genç hafızlarımız tarafından devam ettiriliyor. Sevgili peygamberimiz gelen vahiyleri ramazan ayında Cebrail ile karşılıklı mukabele edip karşılıklı okurlardı. Vahiyler bittiğinde de Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı okudular. Bu gelenek peygamberimizden bize miras. O zamandan beri bu gelenek evlerimizde, camilerimizde sürüyor. İnşallah bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Kur’an kutsal kitabımızda korunduğu gibi hafızlarımızın zihninde de korunuyor. Kur’an ayı ramazanda hatmi şerif yapmak peygamberimizin sünnetidir ve aynı zamanda bizim örfümüz haline gelmiş bit geleneğimizdir” diyor.

Dualar ve niyazlar

Beni helalinden rızıklandır

Ey yüce arşın sahibi! Ey dilediğini istediği gibi yapan! Hamd sana aittir, şükür senin içindir. Sana bütün nimetlerden dolayı hoşnut olduğun ve saltanatına yakışır şekilde sayısız hamdü senalar ve şükürler olsun. 
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım! Muhammed ve onun ailesine salat ve selam eyle! Tıpkı İbrahim ve onun ailesine salat ve selam eylediğin gibi. 

Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! Senden görülmemiş izzetin bitip tükenmeyen mülkün arşı ve çevresini sarp aydınlatan nurun hürmetine istiyorum.  
Allah’ım! Düşmanlarımı bana güldürme, Kur’an-ı azîmi dertlerime derman ve şifa eyle! Ben sana güveniyorum ve senden ümit ediyorum, senin hakkında hüsnü zannım var. Benim kurtuluşum ve çıkış yolum sensin, beni hüsnü zannımı boşa çıkarma!    

Allah’ım! Aklımı ve dinimi ve sana olan imanımı sabit kıl ve beni helalinden rızıklandır helalle yetinmeyi lütfeyle! Beni üzecek olan kötü durumlara düşmekten koru; benim tabibim sensin, benim korkularımdan kurtar!  
Bismillâhirrahmânirrahim yolumdur, Rahman bana refakat eden yol arkadaşım, Rahim, beni bana eziyet edecek olan her şeyden koruyucumdur. 

Allah’ım! Benim yeryüzünde açıkça işlediklerimi de gizlice işlediklerimi ört, günahlarımı yüzüme vurma, bana merhamet et ve sana arz olunduğum gün de beni bağışla!  
Allah’ım! Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve hased eden hasetçilerin şerrinden sana sığınırım. Beni koru! 

Günün Ayeti

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrudur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.”(Nisa, 4.29)

Günün Hadis-i Şerif'i

İbni Mes’ûd (r.a)’den rivayetle, Rasülullah (s.a.v) buyurdu ki: “Allah Teâlâ’nın sana farz kıldığı şeyleri eda et ki, insanların en âbidi olasın. Allah’ın sana haram kıldığı şeylerden kaçın ki, insanların en takvalısı olasın. Allah’ın senin için yaptığı taksime razı ol ki, insanların en zengini olasın.” (Râmûzü’l-Ehâdis, s.21/4) 

İSLAMI RÜYA TABİRLERİ

NECM SÛRESi

İbni Sirin: Rüyada Necm Sûresini tamamen veya kısmen okuyan veya dinleyen kimsenin yüzüne Cenabı Hak hayır ve hasenat, rahmet ve mağfiret kapılarını açar.

 Kirmanî: Düşmanlarına muzaffer olup onları kahreder. Allah (c.c), ona sevimli ve salih bir evlât ihsan eder. 

Câfer-i Sadık: Düşmanlarına galip gelir ve salih bir evlada sahip olur. 

Nablûsi: Gurbette ise evine döner. Bir evlâdı olur, ölür. 
  


<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin tanıtımında önemli açıklamalarda bul

Başkan Erdoğan´dan İmamoğlu´na Kanal İstanbul Tepkisi: Sen Otur İşine Bak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Mideye tatlı cana zararlı! Bu besinlerden uzak durun

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu