• $ 5,7772
  • € 6,5743
  • 261.734
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

Arife gününüzü tövbe ve duayla geçirin

Arife, bayramdan önceki gün, yani bugündür. Bugün yapılan ibadetler Ramazan'ın adeta “kazandibi” ibadetleri gibi kıymetli, sevabı bol, getirisi çok fazla ve çok tatlıdır.

Bugün, kabristanlardaki geçmişlerimizi ziyaret etmek de çok sevaplı bir iştir. Resülullah (s.a.v) Efendimizin, ölülerimizi kabirlerinde ziyaret etmemizi, onlara Yasin-i Şerif ve diğer sure ve dualardan okuyup ruhlarına hediye etmemizi tavsiye etmeleri de bugün için ayrı bir önem kazanır. Çünkü insan geçmişi ile gününü birleştirmeli ve bir gün öleceğini de böylece aklından çıkarmamalıdır. Yarın bayram diye her şeyi yapmak özellikle günaha dalmak hiçbir zaman olmadığı gibi yarın da serbest değil. “Ben de bir gün ölüp buraya geleceğim ve benim için artık hayır hasenat yapma imkânı kalmayacak; ona göre yaşamalıyım…” demektir, bir anlamda bu ziyaretin sebebi. Arife günü bizde de milletçe hep güzel karşılanmış ve ağırlığı korunmuştur. Hatta bu sebeple arife günü doğan çocuklara erkekse “Arif” kız ise “Arife” isimleri verilip “adıyla geldi” denilmiştir. 

Arife günü yapılması gereken en güzel dualar da yine Resülullah (s.a.v) Efendimiz tarafından bize bildirilmiştir. Bunlardan biri şöyledir: 

Arife günü 100 (yüz) defa İhlas suresi ve 100 (yüz) defa salavat-ı şerife ile birlikte bu dua okunursa Cenabı Hak meleklerine şöyle buyurur: “Ey meleklerim, bu kulum beni zikretti, ihlası okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavat-ı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için “Ya Rabbi, haclarını kabul buyur” dese, onu da kabul ederim.” 

BESMELE VE İHLAS SURESİ

Üstad Bediüzzaman bunu bir gün önceden başlayıp arife günü ile birlikte 500’er yüz kere okuyarak 1000’e çıkarmıştır. Çünkü Ebu’ş-Şeyh’in naklettiği bir hadis-i şerifte de;  “Kim ki arife günü besmele ile bin kere İhlas suresini okursa, günahları affedilir ve duası kabul olur” buyrulmuştur. 

Bir de sık sık ihtiyacımız olan imanımızı yenileme tazeleme ve sürekli zinde tutma demek olan şu tevhit cümlesidir ki, İbni Ömer (r.a), bunu, Peygamber Efendimizin arife günü çokça söylediği dua olarak rivayet etmiştir:  “Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike Leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü bi yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr: Bir olan şeriki bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Hayr O’nun kudret elindedir. Her şeye gücü yetendir.”(Râmûzü’l-Ehâdis, s.542/9.) 

BOL BOL TESPİH ÇEKİN

Keza bugün 100 er defa “Estağfirullah el azim ve etûbü ileyh” diye tevbe etmek lazımdır. Çünkü Enes (r.a)’den riayet edilen bir hadislerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Kul;“Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ Hû, El Hayye’l Kayyûme ve etûbü ileyh” derse, harpten kaçmış dahi olsa mağfiret olunur.” (Râmûzü’l-Ehâdis, s.56/11. 

Ayrıca “Sübhânallahi ve bihamdihi Sübhânallâhi’l Azim” gibi kolay tesbihlerle Allah’ı tenzih etmek de yine çokça sevaba vesile olan zikirlerdendir. Bildiğiniz diğer zikirleri de çekebilirsiniz. Bu konuda da Ebû’d-Derdâ (r.a)’den rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:“Kul;“Sübhânallah” dediğinde Allah: “Kulum Beni tespihte ve bana hamdde sadıktır ve benden başkasına tesbih layık değildir” buyurur.”(Râmûzü’l-Ehâdis, s.56/4.)  Arife gününüz mübarek olsun…

Bugün çok hayır işleyin ve iyilik yapın çünkü: 

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur:  “Dört şey vardır ki sevabı yedi yüze çıkartır: Fisebilillah vermek, anaya ve babaya harcamak, Ramazan Bayramı'nda çoluk çocuğa kurban kesmek. Dört şey de günahları siler: Ramazan orucu, Beytin haccı, Mescid-i Nebeviyi ve Kudüs’ü ziyaret.” (Râmûzü’l-Ehâdis, s.69/11) 

DUALAR VE NİYAZLAR

Birliğimizi bozmalarına izin verme Allah'ım

Ey zifiri karanlıkta kara taşın üzerindeki kara karıncanın ayak seslerini duyan, sesi soluğu çıkmaz hale gelmiş muhtaç ve muztarların dilek ve dualarını dinleyen Rabbimiz! 

Ey bizim duyma imkânımız olmayan ve duymadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz her şeyi gören, duyan, dinleyen ve bilen Rabbimiz! Bizim de sesimiz soluğumuz kesildi ve hal diliyle dua edip imdat ister hale geldik. Başımızda dolaşan bela ve musibetleri bertaraf eyle! Savaş, anarşi ve terör belasını hem âlem-i İslam ve ümmet-i Muhammed üzerinden hem de bizim ve ülkemizin üzerimizden kaldır, evlerimize, yurtlarımıza ve yuvalarımıza huzur ve sükûnet ihsan eyle! Ülkemizde barış ve kardeşliği birlik ve beraberliği hâkim eyle! Dinimize, kitabımıza, bağımsızlığımıza ve bayrağımıza uzanan elleri ters yüz eyle, bizi tek millet ve tek yürek birlik ve beraberlik içinde yaşamaya muvaffak eyle! Birliğimizi bozmalarına müsaade etme ya Rabbi! Biz hep Ensar olmaya alışkınız, hep yardım etmeye alıştırdın, sürgün ve muhacir olarak başka diyarlarda yaşayamayız. Yüzyıllar öncesinden beri esarete ve baskıya isyan eden bir milletin evladı ve ahfadı olarak hürriyetine düşkün yarattığın gibi, hür yaşayan insanlarız, bizi esarete duçar eyleme, sürgüne mecbur kılma ya Rabbi! Dokuz asır İslam’a bayraktarlık yapıp alem-i İslam’ın başını çeken, onlara liderlik yapan Kur’an ve Resülullah’ın diliyle övüp yücelttiğin bir milletin evlatları ve torunları olarak yine aynı makam ve mevkii senden istiyoruz, bunu yine ve yeniden bize vermeni istiyoruz, lütfeyle ya Rabbi! 

GÜNÜN AYETİ

“Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Nisa,4.149)

GÜNÜN HADİS-İ ŞERİF'İ

Bugün çokça istiğfar edin çünkü: 

Hz. Ali (r.a.)’den rivayet Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Dört kişinin defteri yeniden başlar; Hasta iyi olduğunda, müşrik Müslüman olunca, mağfiret ümit eden kimse Cuma’dan dönünce, Hacı hacdan dönünce.” (Râmûzü’l-Ehâdis, s.69/10)

İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ  

Rüya tabircileri oruç, iftar ve bayram, bayram namazı rüyalarını şöyle yorumlamışlardır: 

Ebu Saidi’l-Vaaz: Ramazan’da olduğunu görmek pahalılığa ve yiyecek darlığına, bazendinin sağlamlığına, üzüntünün gitmesine, gam ve kederin kalkmasına, hastalıktan kurtulup şifaya kavuşmaya ve dinin gereklerini yapmaya işarettir. Bayrama kadar Ramazan orucunu tuttuğunu görmek, rüyayı gören şek ve şüphede ise bundan kurtulup sağlam imana kavuşmaya delalet eder. 

Nablûsî ’ye göre;

- Rüyada oruç adakta bulunmaya, adak adamak da oruca delâlet eder. 

- Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek hasta olmasına veya yola gitmesine işarettir. 

- Rüyasında iftar eden bir Müslümanın gıybetini eder. 

- Oruçlu iken unutup iftar ettiğini gören bol ve helâl rızk ile rızıklanır. 

- Oruç tuttuğunu görmek izzete, tevbeye, yeminden kefarete, Hacca, erkek evlâda kavuşmaya delâlet eder. 

- Ramazan Bayramı namazını kıldığını görmek borçlunun borcunu ödemesine, hastanın şifasına, sıkıntıdan genişliğe, mahpusun kurtulmasına, gam ve kederin bitmesine delâlet eder. 

Kurban Bayramı namazını kılmak memuriyete ve hakkı uygulamaya ve korumaya, sözünü tutmaya, adağını yerine getirmeye, borcunu ödemeye işarettir.

İLMİHAL KÖŞESİ

SADAKA-İ FITIR

Fitrelerinizi vermediyseniz acele edin. Çünkü bayram namazından önce verilmesi gerekir! Hadis-i Şeriflerde belirtildiği gibi Sadaka-i Fıtır; hür, köle, erkek, kadın Müslümanlardan her birine vaciptir… Sadaka-i Fıtır, oruç tutan kimse için, gereksiz konuşmalara, ufak tefek dalaşmalara, öfkelenip söylediğimiz sözlere ve şehvete ait sözlere karşı bir çeşit sadaka ve manevi tövbe, bütün bunların hasıl ettiği günahlardan da temizliktir. Fakir ve yoksullara da bir nafakadır. Onların sevinmesi adeta Allah’ı sevindirmek gibidir ki, affa vesile olması da bu yüzdendir. Kim ki bunu bayram namazından önce öderse makbul olur. Sonra öderse sıradan bir sadaka gibi olur.

RABBİM SENDEN İSTİYORUM 

BASÎR İSMİYLE ÖZEL İSTEK DUASI 

Esmâ-i İlahi kendi miktarınca (302) defa “Ya Basîr” diye zikredilip bitirilince bu isim ve Rasülullah Efendimiz şefaatçi yapılarak şöyle dua edilebilir: 

“Allah’ım! Rahmet Peygamberi veSenin Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ile sanayöneliyor ve senden istiyorum ki, “el-Basîr” ism-i şerifin hürmetine, gizli açık her halimi bilen Rabbim olarak koruyup kollayarak himaye buyur. Bana benim için tehlike olabilecek şeyleri göster ve basiretimi aç. Bildiklerimin yanı sıra bilmediğim ilimleri öğreterek aziz ve şerif eyle, ilim irfan ve izan ihsan eyle. Hata ve günahlarımı affet ve maddi manevi güçlü eyle! 

Allah’ım! Kendisiyle sana yöneldiğim ismini ve Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v)’i bana şefaatçi kıl ve benim duamı kabul eyle, isteğimi ihsan eyle! Âmin!”

ŞİİR KÖŞESİ

SAİD MİYİZ ŞAKİ Mİ? 

Ufukta bayram var, Ramazan bitti, 

Bu yıl da çarçabuk uğrayıp gitti... 

Limanda bekleyen bir gemi gibi, 

Kalkacak, son yolcu gelip bindimi. 

Belki de gelmeyen yolcular vardır, 

Onları almadan gitmek zarardır… 

Hâlâ gitmemişken ve vakit varken, 

Oruca yetişin “elveda” derken… 

Artık bir yıl gelmez bize Ramazan, 

Belki de uğratmaz kimine hazan… 

Fırsatı kaçırma eğer iyiysen, 

Kadir gecesine yetiş bari sen... 

Birkaç gün de sen tut olmasın hüzün, 

Tut ki, yüzün olsun bayrama, yüzün… 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

<p>Japonya´nın Osaka kentinde yaş ortalaması 66 olan ´Obaachan´  isimli bir müzik grubu, G20 zirvesi

Babaannelerden Rekor Kıran Rap Şarkısı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları