• $16,7832
 • €17,4971
 • 976.051
 • 2443.77
25 Şubat 2021 Perşembe 09:29 | Son Güncelleme:

Sitomegalovirüs (CMV) kimlerde görülür? Sitomegalovirüs tedavisi nasıl olur?

Sitomegalovirüs (CMV) kimlerde görülür" Sitomegalovirüs tedavisi nasıl olur"

Sitomegalovirüs (CMV, herpes simpleks virüsü tip 5) çok çeşitli şiddette enfeksiyonlara neden olabilir. Sendrom, şiddetli farenjit olmaksızın bulaşıcı mononükleoz bir hastalıktır. Yenidoğanlarda ve immün sistemi baskılanmış hastalarda ciddi sistemik hastalık gelişebilir. Peki Sitomegalovirüs nedir, tedavisinde ne kullanılır? Sitomegalovirüs (CMV) kimlerde görülür?

Sitomegalovirüs CMV herpes grubundan olan bir virüs. Bu ailenin birçok virüsü gibi, bağışıklık sistemi virüsün kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engellediğinden, genellikle herhangi bir belirti vermeden vücutta ömür boyu kalabilme özelliğine sahiptir. Genellikle, annenin hamilelik sırasında virüsü kapması veya virüsün bu dönemde aktive olması (konjenital CMV enfeksiyonu) yeni doğanlarda patolojinin nedeni olabilir.

CMV genellikle vücudunda zaten virüs bulunan biriyle yakın temas yoluyla yayılır. Bulaşma sonrası vücutta uzun süre canlı olarak çok uzun süre kalabilir. Vücud sıvılarından (idrar, ter, tükrük, gözyaşı, semen ve süt) belirli dönemlerde hiçbir şikayet oluşturmadan atılır.

Sitomegalovirüs (cytomegalovirus;CMV) herpes ailesinden bir DNA virüsüdür. İnsan herpes virüsü 5 (HHV5) olarak da bilinir. Yaklaşık olarak 230 kilobaz uzunluğunda çift iplikli (double-strand) lineer DNA genomu içerir.

EPİDEMİYOLOJİ

Bu virüs ile enfeksiyon yaygın olarak 40-49 yaş aralığında % 65, 80 ve üzeri yaş grubunda ise % 91 oranında görülmektedir.CMV ile doğuştan enfeksiyon gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık problemidir ve bu enfeksiyon en yaygın konjenital (doğuştan) viral enfeksiyondur. Duyusal işitme kaybınında içinde bulunduğu çeşitli nörogelişimsel patalojik değişimlerden sorumludur. Tüm canlı doğanların %1'inde görülmekte olup, bunların da %10'unda yaşamı tehdit eden ağır tablolara neden olmaktadır. Diğer yandan semptomatik CMV enfeksiyonunda morbidite (toplumda görünme oranı) %90-95 iken, mortalite (ölüm) oranı %4-37 dir.

BULAŞMA YOLLARI

CMV enfeksiyonu idrar, tükürük, kan, gözyaşı, seksüel temas, plesental temas ve anne sütü gibi vücut sıvıları ile,nakli yapılan organ ve kanlar ile de bulaşabilir. Virüsün bulaşması genellikle önlenebilir çünkü en sık rastlanan bulaşma şekli enfekte vücut sıvıları ile temastır ve temastan sonra eğer eller sabun ile yıkanırsa bulaşma riski de önlenmiş olur (15,2). HCMV'nin en sık bulaşma şekli ise rahimde veya perinatal fazda (doğum esnasında) anneden çocuğunadır.

TANI

CMV enfeksiyonlarının teşhisi ve izlenimi; ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay), pp65 antijen testi , viral kültürler ve nükleik asit tesleri ile yapılabiir. Antikor tespitini esas alan yöntemler virus titresini belirlemede yetersiz kalmakta, viral kültürler ise orta hassasiyete sahip olup, uzun süreler almaktadır. Doğrudan virüsün DNA'sını tespit eden CMV-DNA real-time PCR testi ile yüksek hassasiyette, hızlı ve spesifik sonuçlar alınabilir.

SİTOMEGALOVİRÜS(CMV)

*Çift sarmallı, lineer, zarflı, Herpesvirüs ailesinden (HHV tip 5)

*Seroprevalans%90‐100 (gelişmekte olan ülkelerde), %60‐70 ABD

*Solid organ naklinde profilaksiverilmezse %75 oranında reaktivasyongelişebilir

*Viralreplikasyonçok dinamik ve hızlı (Viralyükün iki katına çıkması için gerekli süre 1 GÜN)

*Aktif CMV enfeksiyonu organ tutulumu ve hastalık tablosu ile sonuçlanabilir

*Doku invazivhastalığa sebep olabilir

CMV

 1. 40 yaş üstü yetişkinlerin büyük çoğunluğu enfeksiyonu geçirmiş
 2. Düşük sosyo ekonomik grupta daha fazla görülür
 3. Enfeksiyon olunca riskli olan gruplar:
 4. Anne karnındaki bebekler
 5. Organ nakli olmuş veya aids olmuş immün sistemleri zayıf olan kişiler

CMV gebelik sırasında geçirildiğinde bebeğe geçebilen bir virüs. Sağlıklı kimselerde CMV enfeksiyonu genellikle zararsız olup nadiren hastalığa neden olur. Doğumdan sonra CMV enfeksiyonu çok az semptom verir ve herhangi bir sağlık problemi oluşturmaz. Enfeksiyon sonrasında CMV vücutta canlı olarak kalır fakat aktif değildir. İki tür CMV enfeksiyonu var: Primer CMV enfeksiyonu ve tekrar oluşan CMV enfeksiyonu. Eğer immün sistem zayıflarsa virüs tekrar aktif hale geçip hastalığa neden olabilir. Gebelikte geçirilen primer CMV enfeksiyonu bebekte çok ciddi sorunlar oluşturur.

CMV ENFEKSİYONU BULGULARI

Enfeksiyon geçiren çocuk ve yetişkinlerin çoğunda CMV hiçbir bulgu oluşturmazken nadir olarak görülen bulgular:

 1. Ateş
 2. Bezlerde şişkinlik
 3. Yorgunluk ve bitkinlik
 4. CMV Enfeksiyonu Yayılması

Yayılma kişiden kişiye direk olur. Yemek, su veya aracı hayvan konaklarına ihtiyaç duymaz. Çok bulaşıcı olmamasına rağmen evde, kreşte ve bakım evlerinde bulaşabilir. Ayrıca virüs yayan kişiye yakın temas olursa vücut sıvıları ile bulaşır.

CMV ENFEKSİYONU TANI KONMASI

Çoğu CMV enfeksiyonun tanısı çok az bulgu verdiği için konmaz. Ancak enfeksiyon sonrası oluşan antikorlar ömür boyu kalır. Enfeksiyon sonrası oluşan antikorlar 2. haftadan sonra tespit edilebilir. Ayrıca virüs idrar, boğaz ve doku örneklerinden üretilebilir. Ancak üretmek pahalı olduğu için çok anlamlı değildir.

Eğer gebede CMV enfeksiyonu tespit edilirse bebeğin etkilenip etkilenmediği amniyosentez ile tespit edilebilir. Bebek doğduktan sonra idrar, kan ve tükürüğünde virüse bakılabilir.

CMV ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Gebede CMV enfeksiyonu immün sistemine yardımcı olan ilaçlarla desteklenerek bebekteki etkisi azaltılmasına yardımcı olabilir. Anne karnında ve doğum sonrası kesin tedavisi yok. Ayrıca henüz CMV için aşı yok.

CMV ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA

CMV yayılımı vücut sıvıları ve direk temasla olduğu için korunulunabilinir. Hijyen koşullarına uymak ve sabunla ve suyla elleri yıkamak yayılımı oldukça azaltır.

GEBELİK VE CMV ENFEKSİYONU

Sağlıklı gebeler CMV enfeksiyonu için risk altında değildir ve gebelikte enfeksiyon geçirirken çok nadir bulgu verir ancak esas risk anne karnındaki bebekte olur ve konjenital CMV enfeksiyonu gelişir. Fetusa geçiş % 30-50 oranındadır. Enfekte olan bebeklerin %10-15 inde primer anne enfeksiyonundan sonra konjenital CMV enfeksiyonu gelişir. Konjenital CMV enfeksiyonu dünyadaki doğan bebeklerin % 0,5-2 sini etkilemekte. Gebeyken tekrarlayan CMV enfeksiyonu geçiren annenin bebeğinin etkilenme olasılığı % 1.

KONJENİTAL CMV ENFEKSİYONU GELİŞEN FETUSTA

Karaciğer ve dalakta büyüme, deride küçük kırmızı benekler, gözde sorunlar ve nöbet en belirgin komplikasyonlar.

% 85-90 doğum anında bulgu ve komplikasyon görülmez ve çoğunlukla ileride hiçbir sorun görülmez.

% 10-15 doğum anında bulgu ve komplikasyon görülmezken ileri yaşamlarında duyma ve mental sorunlarla karşılaşabilir.

Doğum anında veya sütle CMV bulaşan bebeklerde genellikle hiçbir komplikasyona rastlanmaz.

CMV ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ GEBELER ÖNERİLER

Gebelik boyunca kişisel hijyene dikkat edilmeli, el sabun ve suyla yıkanmalı

Mononükleozis benzeri enfeksiyon geçiriliyorsa mutlak CMV enfeksiyonu araştırılmalı

Başkaları ile yiyecek ve içecek paylaşılmamalı

Süt verme enfeksiyon riski nedeniyle bırakılmamalı

Togg'dan yeni adım! Kesintisiz ulaşım sağlanacak
Togg'dan yeni adım! Kesintisiz ulaşım sağlanacak

Togg'dan yeni adım! Kesintisiz ulaşım sağlanacak

Bakan Dönmez açıkladı! Dünyanın ikinci büyük rezerv keşfi
Bakan Dönmez açıkladı! Dünyanın ikinci büyük rezerv keşfi

Bakan Dönmez açıkladı! Dünyanın ikinci büyük rezerv keşfi

TSK'ya yeni soluk! ALPAGU göreve hazır
TSK'ya yeni soluk! ALPAGU göreve hazır

TSK'ya yeni soluk! ALPAGU göreve hazır