• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
7 Mart 2013 Perşembe

"21.Yüzyıl Becerileri" kazandırmak

Dolayısıyla şu soru ve sorulara yanıt bulmak durumundayız; Çocuklarımızı neden eğitiyoruz veya eğitim sonunda nereye ulaşmak istiyoruz? Çocuklarımızı neye hazırlıyoruz? Gelecekte oluşacak dünyaya çocuk hazırlıyorsak nasıl bir eğitimle bunu yapabiliriz? Bu soruların tamamı o kadar hassas ve o kadar önemli ki; bu soruların cevabını bize ancak eğitim verebilir. Ama nasıl bir eğitim? Mevcut eğitim sistemimiz ve müfredatlarımızla bunu yapabilir miyiz? İsterseniz öncelikle gelecek çağ nasıl insanların çağı olacak, eğer bu çağa çocuklarımızı hazırlıyorsak hangi becerileri kazandırmak gerekiyor. Eğitim bilimciler bu becerilere "21.yy becerileri" adını veriyor. Bu beceriler;
İletişim Becerisi- doğru iletişim kurabilen, İletişim araçlarını ve teknolojiyi kullanarak öğrenmeyi etkinleştirmeyi, güncelleştirmeyi sağlamak.
Yaratıcılık ve Entelektüel Merak- Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkaları ile paylaşmak; yeni ve farklı perspektiflere açık olmak istekli olmak.
Eleştirel Düşünme ve Sistemleri Düşünme- Bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme ve zor seçimleri yapma; sistemler arasındaki ilişkileri anlama.
Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı- Farklı şekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, erişme, kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yaratma.
İşbirliği Becerisi- Takım çalışması ve liderlik gösterme; farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme; başkaları ile verimli çalışma; kendini başkalarının yerine koyma; değişik farklılıklara saygı gösterme
Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme yeteneği
Öz-Yönelim- Kendi anlama ve öğrenme ihtiyaçlarını takip etme; uygun kaynakları belirleme; öğrenmeyi bir alandan bir başka alan aktarma.
Sosyal Sorumluluk- Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu davranma; kişisel, iş ve topluma açık alanlarda etik davranışlar sergileme.
Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik - Kişisel, iş ve topluma açık alanlarda bireysel sorumluluğun ve esnekliğin yerine getirilmesi; kişinin kendisi ve başkaları için yüksek standartlar ve amaçlar belirleyip bunlara ulaşması; belirsizliğin hoş karşılanması,

***
Bunlar oldukça güzel hedefler, bu hedeflere ulaşmak pek kolay görünmüyor. İletişim becerisi, yaratıcılık, bilgi okuryazarlığı, problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini çocuklarımıza mevcut okul ve eğitim içerikleri ile kazandırmamız kusura bakmayın ama mümkün görünmüyor. Başta ABD olmak üzere dünyanın gelişmiş ülkeleri bütün sistemlerini buna göre yeniden tanımlıyorlar. Peki, Türkiye ne yapıyor? Türkiye kamu olarak pek bu işleri umursamıyor. Özelde de bunu umursayan kurum çok az. 
Ama bir kurum var ki Türkiye'nin her yerinde öncelikle kendi okullarında olmak üzere her yerde bu bilinçlenmeyi sağlamaya çalışıyor. Bu kurum Bahçeşehir Kolejleri, Türkiye'nin her yerinde eğitim vizyonunu ve bundan sonraki kazanımlarını böyle açıklıyor. Öğrencilerine 21.YY. becerilerini kazandırmaya dönük eğitim modelini kurduğunu ilan ediyor. 
Şimdi bizler bütün eğitimciler olarak şapkamızı önümüze koyup tekrar düşünmemiz gerekiyor. Eğer ülkemizi gelecek yüzyılın lideri olarak görmek istiyorsak okullarımızda çocuklarımıza 21.yy becerilerini kazandırmak zorundayız. Bahçeşehir Kolejleri bunu başlattı. Zaman geçirmeden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün okullara bu sistemi yayması gerekiyor. 

 

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak