• $32,3607
  • €34,4602
  • 2438.65
  • 9814.19
19 Mart 2024 Salı

Siyaset nedir? Siyasetçi kimdir?

Siyaset; saygınlık alanı, erdem alanıdır. Saygıdeğer kimliklere, erdemlilere yakışır. Siyaset; sorumluluğu en yüksek, ulvi karakteri ağır basan, karşılık beklemeksizin hizmet üretme ve sunabilme iradesidir. Ülke ve millet sevdasıdır.

Siyaset; sorun çözme, yenilik üretme, zorlulukların üstesinden gelebilme yeteneğidir. Siyaset; kararlılıktır. Siyaset; samimiyettir. Siyaset; dürüstlük, özü sözü bir olmaktır.

Siyaset; verilen sözleri tutmak, halkı yanıltmamak, aldatmamaktır.

Siyaset; halkı hor görmemek, kibirlenmemek, koltuk şehvetine kapılmamaktır.

Siyaset; seçmene verilen sözleri, vaatleri unutmamaktır.

Siyaset; verilen sözlerin, vaatlerin yerine getirilmesi seçmene, halka duyulan sarsılmaz saygı olduğu gerçeğini de unutmamaktır. Seçmeni, halkı kıymetli görmektir.

Siyaset; verilen sözleri, vaatleri unutmanın, yerine getirmemenin mahcubiyetini hissetmektir. Bu mahcubiyetin tesiriyle halkın, seçmenin karşısına çıkmaktan edep etmektir.

Siyaset; olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi göstermenin, neyin gerçek olduğu değil halkın neye inandırıldığı önemlidir sahteliğinden her koşulda uzak durmaktır.

Siyaset; yalanı, dolanı, sahteliği, düzenbazlığı, hokkabazlığı asla içinde barındırmamaktır.

Siyaset; halka karşı sahici ve samimi olmaktır.

Siyaset; yetkinlik, donanım, liyakat, birikim gibi hususların önemsenerek kıymetlenmesi, ülke ve millet sadakatinin sarsılmaz olmasıdır.

Siyaset; kişisel çıkarların hakimiyetine asla izin vermemektir.

Siyaset; doğruluktur, dürüstlüktür, paranın asla satın alamayacağı kimliklerin şahsiyetli, sağlam duruşudur.

Siyaset; halka hizmet etmek, eser üretmektir.

Siyaset; yorulmak bilmeden, çok çalışmaktır.

Siyasetçi ise; tüm bunları eksiksiz yapabilen, siyaset alanında parmakla gösterilendir.

Dürüstlüğüyle, erdemiyle, sözünün eri olmakla bilinendir. Dün söylediğini bugün unutmayan, sahici ve samimi olandır. Paranın asla satın alamayacağıdır. Ülke ve millet bağlılığı, her şeyin üstünde olandır. Halkına, seçmenine tepeden bakmayan, kimseyi hor görmeyen, kibirden uzak olandır. Halkına, seçmenine vaat ettiklerini asla unutmayan, sözlerini tutan, yerine getirendir. Yalandan uzak, hakikatin, doğruluğun timsali olandır. Gecesini, gündüzünü halka hizmete adayan, yorulmadan, usanmadan çalışkanlığıyla örnek gösterilendir. Kendine değil, ülkesine, şehrine, köyüne, kasabasına, milletine çalışandır. Taşına, toprağına, suyuna, insanına sımsıkı bağlı, vatan, millet sevdası hiçbir güç karşısında eksilmeyendir.

<p>Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Başkanı Sinan Burhan, Filistin'de bugüne kadar 140 gazetecin

Sultanahmet Meydanı'nda Gazze'de öldürülen gazeteciler anılacak

İstanbul'da insan trafiği!

Hasankeyf'te bayram tatili yoğunluğu

Kapış kapış gidiyor: 50.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri…