• $9,3081
  • €10,848
  • 531.475
  • 1429.85
23 Ağustos 2015 Pazar

Sakalını kesmeyen işçi tazminatsız kovulabilir

Çalışanın işyerinde sakal bırakıp, bırakamayacağı yaptığı işe göre değişir. Örneğin bir aşçı ihtara rağmen sakalını kesmemekte direniyorsa, işveren sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir.

Yargıtay'ın geçtiğimiz haftalarda sakalını kesmeyen işçinin işten çıkartılmasıyla ilgili verdiği bir karar kafaları karıştırdı. Karar medyaya 'Sakalını kesmedi diye işten çıkartılan işçi tazminata hak kazandı' şeklinde yansıdı. Ancak kararın ayrıntılarına bakıldığında Yargıtay'ın feshin gerekçesini değil, uygulanma biçimini doğru bulmadığı için tazminata hükmettiği görülüyor.

UYARILARA RAĞMEN...

Dolayısıyla akıllara 'Peki işveren feshi kanuna uygun gerçekleştirirse sakalını kesmeyen işçiyi işten çıkartabilir mi?' sorusunu getirdi. Yani feshin biçimi kanuna uygun olsaydı işveren sakalını kesmedi diye işçisini tazminatsız olarak işten çıkartabilecek miydi? Yargıtay'ın kararına konu olan olayda işverenin işçiyi işten çıkarma nedeni; 'davacının amirlerine karşı geldiği, verilen emir ve görevleri zamanında yapmadığı ve uyarılara rağmen sakal tıraşı olmadığı'dır. Yargıtay'ın verdiği kararda bir başka önemli noktaya daha parmak basılıyor. Davaya konu olayda işçiye feshin olduğu gün bu davranışları dolayısıyla ihtar verilmiş.

AYNI GÜN OLMAZ

İhtarda aynı tip davranışların devam etmesi halinde işçinin iş sözleşmesinin feshedileceği de ifade edilmiş. Bu nedenle ihtar verilmesiyle aynı gün iş sözleşmesinin feshedilmiş olmasının mümkün olmadığından hareketle işçinin tazminata hak kazanacağı üzerinde durulmuş. Yani Yargıtay aslında feshin nedenlerinin değil, biçiminin kanuna uygun olmadığını ifade etmektedir. İşçinin sakalını kesmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin kanuna uygun olup olmadığını tartışmamıştır.

İŞTEN İŞE DEĞİŞİYOR

Yargıtay yapılan işin durumuna ve özelliğine göre farklı değerlendirmeler yapmakla birlikte işçinin sakalını kesmemesinin tazminatsız fesih nedeni olmadığına karar vermektedir.

BU KONUDA ÇOK KARAR VAR

Yargıtay'ın işyerinde sakal bırakma ve işverenin uyarılarına rağmen sakalın kesilmemesiyle ilgili pek çok kararı var. Bu kararlarında ortak olan nokta ise işin durumu ve yaptığı işin özelliğine göre işçinin sakalını kesmemesinin tazminatsız fesih nedeni olmadığıdır.

İŞ SÖZLEŞMESİ VE DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini belirleyen en önemli belge iş sözleşmesidir. Ancak iş sözleşmesiyle birlikte personel ve disiplin yönetmelikleri de işveren ve işçi arasındaki ilişkinin en önemli unsurlarıdır. İşverenler çoğu kez fesih için kanuna uygun yöntemler izlememekte ve bu nedenle tazminat ödemek durumunda kalmaktadırlar. İşe ilişkin şartların belirlenmesi de sorun yaratmaktadır.

İŞE BAŞLARKEN NASILDI?

Yargıtay'ın konuyla ilgili aldığı pek çok kararında işçinin işe başlarken de sakallı olup olmadığına bakmaktadır. Yani işverenin işçiyi alırken sakalının olup olmadığını bildiğini ve bu şartla işe aldığını kabul etmektedir. Bu nedenle işverenler özellikle hizmet sektöründe müşterileriyle yüz yüze görüşecek olan kişilerde sakal istemiyorlarsa, ileride sorun yaşamamak için bunu mutlaka işçiye yazılı olarak ifade etmeliler.

AŞÇI SAKAL BIRAKAMAZ

Örneğin Yargıtay bir kararında işi aşçılık olan bir işçinin, işyerine girdikten sonra sakal bırakmış olması, ihtar ve ücret kesme cezasına rağmen sakalını kesmemekte direnmesi sonucu iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedilebileceğine hükmetmiştir. Bir feshin haklı nedenle olması işverenin tazminat ödemesini gerektirmezken, geçerli nedenle fesih halinde tazminat yükü doğmaktadır.

<p class=''>Brezilya'daki yüz binlerce kahve bitkisi, iklim krizinin yol açtığı kuraklık ve don nede

Kahve krizi yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'ya geldi

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! İşte o anlar...

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu