• $9,4972
  • €11,0569
  • 548.473
  • 1519.25
19 Ekim 2014 Pazar

‘Demiştik’ten öte

1

Bu köşeyi takip edenler hatırlayacaktır.
11 Eylül 2014 tarihinde yazdığımız yazıyı ‘Çözüm Sürecinin Eksik Ayağı’ başlığıyla yayınlamıştık.
Özetle, o yazıda, “Çözüm sürecinin dini ve dindarları dışarda tutarak yürütülmeye çalışıldığını. Bu şekliyle sürecin başarılı olma ve kalıcı barışı sağlama konusunda zafiyetler taşıdığını, PKK’nın aksine Kürtlerin ana vasfının dindarlık, dindarlıklarının ise ‘sünni, şafi, nakşi’ kavramları çerçevesinde şekillendiğini” söylemiştik.
2
O yazının üzerinden daha bir ay geçmeden 35 kişinin hayatına mal olan Kobani olaylarını yaşadı Türkiye.
Olaylar durulduktan sonra basın yayın organlarına yansıyanlardan anlaşıldığı kadarıyla öldürülenlerin çoğunun kimliği ve öldürülme şekillerine baktığımızda 11 Eylül tarihli yazımızda işaret ettiğimiz eksikliğin ne kadar hayati bir önem arz ettiği ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Öldürülenlerin çoğunun vasıfları, hatta öldürülmelerine neden olan belirgin özellikleri dindar olmalarıdır.
Sakallıdır, sakal öldürülme nedenidir.
Kurban Bayramı, kurbanlık et dağıtmaktadır,
Bayramın gereğini yapması öldürülme nedenidir.
Eşi başörtülüdür, başörtüsü öldürülme nedenidir.
Ateist ve Stalinist olması nedeniyle PKK’ya uzak durması öldürülme nedenidir.
Velhasıl, son olaylar bize göstermiştir ki PKK dine ve dindarlara karşı bir nesil yetiştirmiştir.
Yine görünen odur ki bu kutsalı olmayan güruh öldürmekle kalmayıp öldürmeyi vahşetle gerçekleştiren bir güruhtur.
Doğrusu bu güruhla ve onların yetiştiricileri, önderleri, temsilcileriyle kalıcı barış mümkün değildir.
3
Hükümet bugün ‘akil adamlar’la bir toplantı yapmaktadır.
Bu vesileyle;
Ya, ‘akil adamlar’ konsepti içinde,
Veya bundan bağımsız, bölgenin din adamları ve dindarların temsilcilerinden oluşmuş yeni bir muhatap kitlesi oluşturmalıdır.
Aksi halde ‘çözüm süreci’, zamanın da uzamasıyla bir ‘çözümsüzlük yumağı’na dönüşebilir.

<p>Son yıllarda iyice hızlanan uzay  yarışının en önemli sebeplerinden biri de doğal kaynaklar. Ay y

ABD'nin uzay madenciliği hamlesi

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu