• $32,3607
  • €34,4602
  • 2438.65
  • 9814.19
12 Ocak 2024 Cuma

Türkiye'de 6. kol faaliyetleri

Son dönemde hem ülkemizde hem de civarımızda meydana gelen olayları Türkiye perspektifinden incelediğimizde kurumsal anlamda devletimize ve toplumumuza karşı bilinçli yeraltı faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Aynı zamanda örtülü istihbarat operasyonlarının da bir parçası olan bu gizli faaliyetler 5. kol veya 6. kol şeklinde ifade edilen isimlerle anılır. Birinci koldan dördüncü kola kadar olan faaliyetler devletlerin legal kara, deniz, hava ve paramiliter unsurlarıyla yaptıkları silahlı askeri faaliyetleri ifade eder. 5. kol faaliyeti medya araçları kullanılarak hedef toplumun algısını yönetmek ve yönlendirmek için gerçekleştirilen örtülü illegal faaliyetleri belirtir. 6. kol faaliyeti ise 5.kol faaliyetleri sonucunda oluşturulmaya muvaffak olunan şiddet içerikli kitlesel eylemleri yönetmek ve yönlendirmek amacıyla yapılan gizli ve örtük illegal faaliyetler için kullanılan bir terimdir.

Bu bilgiler ışığında yakın çevremiz ve ülkemizde meydana gelen olaylar değerlendirildiğinde, özellikle son bir ayda yaşanan birtakım gelişmelerin sosyal medya üzerinden kitlesel eylemlere dönüşmesini sağlamaya yönelik provokasyonlar içerdiğini görüyoruz. Bu anlamda bir takım yabancı istihbarat örgütleri ve onların Türkiye'deki uzantılarınca hem 5. kol hem de 6.kol faaliyetlerinin birlikte yürütülmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Aralık ayının son haftasında Irak'ın kuzeyinde askerlerimize karşı yapılan terör saldırısı ve bu saldırının sosyal medya üzerinden ve diğer medya araçları kullanılarak topluma aktarılırken devletimizi ve ordumuzu yıpratacak tarzda söylemlere ve mesaj içeriklerine yer verilmesi, Suudi Arabistan'da yapılması planlanan futbol maçında Atatürk üzerinden provokasyon yapılmaya çalışılması ve böylece "Gezi olayları" benzeri kitlesel eylemlerin gerçekleştirilmek istenmesi, Tevhit bayrağı krizinin çıkarılmaya çalışılması, MİT'in MOSAD'ın Türkiye'deki uzantılarına yönelik operasyonları, Fatih Camii imamına ve bir öğrencisine karşı yapılan kanlı saldırı girişimi vb. olaylar Türkiye'de oluşturulmak istenen suni ve kirli atmosferin taktik parçaları olarak işlev görmüştür. Böylece dış güdümlü artık ve aparatlar kullanılarak ortam ısıtılmaya ve gündem değiştirilmeye çalışılmaktadır. Yerel seçim sürecinde olduğumuz bu dönemde projelerin, vaatlerin, öneri ve vizyonların konuşulması gerekirken, provokatif yıpratıcı konular üzerinden yaratılmaya çalışılan suni gündemlerle toplumsal fay hatlarının ayrıştırılmaya, sosyal dikiş yerlerinin zorlanmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Ancak ülkemizin sahip olduğu milli güç kapasitesi, dirayetli siyasi irade ile istihbari ve operasyonel yetenekler, ülkemize yönelik yıkıcı içerikli yeraltı operasyonlarını etkisiz kılabilmekte ve kötü niyetli senaryoları boşa çıkarmaktadır.

Başta ABD olmak üzere mevcut sistemdeki egemen aktörlerin güç kaybına uğramaları, onların sistemdeki mevcudiyetlerini koruyabilmek için daha fazla kriz ve savaş çıkarmalarıyla sonuçlanan politik ve askeri operasyonlara yönelmelerinin asıl nedeni olarak görülmektedir. Bu nedenle Clausewitz'çi savaş ve barışın olduğu dönemleri birbirinden ayıran eski yaklaşımların yerine siyasi savaş olarak da adlandırılan barışın olmadığı ve sürekli yıpratma savaşlarının olduğu bir döneme girmiş durumdayız. Bu yeni savaş türünde silahlı kuvvetler kullanılmadan veya çok az kullanılarak diğer bütün vasıtalarla hedef ülkelerdeki toplumsal hassasiyetlere saldırılması esas alınmaktadır. Bu kapsamda imajların, algıların ve itibarların yönetilmesi/yıpratılması suretiyle politik amaçların gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yeni nesil terörizm içerikli hibrit savaşa karşı güçlü kurumsal yapılar ve toplumsal algıların soğukkanlı bir şekilde korunabilmesi önem arz etmektedir.

<p>Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) Başkanı Sinan Burhan, Filistin'de bugüne kadar 140 gazetecin

Sultanahmet Meydanı'nda Gazze'de öldürülen gazeteciler anılacak

Antalya'da teleferikte mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da insan trafiği!

Hasankeyf'te bayram tatili yoğunluğu