• $9,6205
  • €11,1665
  • 556.564
  • 1522.04
1 Ekim 2020 Perşembe 09:30 | Son Güncelleme:

Tesbih duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Tesbih duası nedir, ne zaman okunuyor?

Tesbih duası Arapça ve Türkçe okunuşu! Tesbih duası nedir, ne zaman okunuyor"

Tesbih duası, namazlardan sonra okunmaktadır. Tesbih duası tek başına yapıldığı gibi cemaat ile beraber de eda edilir. Allah'ı zikretmek ve dua etmek isteyen vatandaşlar, tesbih duasının Arapça ve Türkçe okunuşunu öğrenmek istiyor.

Namaz kıldıktan sonra Tesbih duası eda edilir. Genellikle cemaat halinde yapılan tesbih duası, yalnız da yapılmaktadır. Alimler, namazdan sonra tesbih duası okumanın çok önemli olduğunun altını çizmiştir. Duanın Arapça ve Türkçe okunuşu sizlerle...

TESBİH DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Tesbih duasını uzun veya kısa tesbihat yaparak yapabilirsiniz. Uzun tesbihatta her vaktin tesbihatı farklıdır. Kısa tesbihat yapıldıktan sonra, Allah’ın isimleri söylenir. Tesbihatların sonunda Kuran’dan farklı sureler okuyorsunuz.

Sabah tesbihatı, Haşr suresinin son beş ayeti, öğle tesbihatı Fetih suresinin son üç ayeti, ikindi tesbihatı Nebe (Amme) suresi, Akşam tesbihatı Haşr suresinin son beş ayeti, Yatsı tesbihatı Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri okunarak bitirilir.

Alimler; tesbih duası okumanın, yapılan niyetlerin ve ibadetlerin hayrını binlerce kat artırdığını kabul etmişlerdir. Tesbihattan sonra yaptığınız duanın makbul dualardan sayıldığını belirtiyorlar.

TESBİH DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayet el Kursi okunur.

Bismillahirrahmanirrahîm

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

Burada dua edilir.

"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

<p> </p>

CHP-HDP ortaklığı... Çatlak kapıda mı?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (28 Ekim 2021)

Tarım arazilerine zarar veren kahverengi kokarca ile ''samuray arıları'' savaşacak

Uyuşturucunun ''kimyasal parmak izi'' suçun kaynağına ulaştırıyor