• $7,9701
  • €9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
25 Eylül 2020 Cuma 09:24 | Son Güncelleme:

İstiva hattı nedir? İstiva ne demek?

İstiva hattı nedir" İstiva ne demek"

İstiva kelimesi Türk Dİl Kurumu sözlük sayfasında yer alıyor. Türkçe'ye Arapça'dan geçen istita kelimesi tasavvufi bir ifade olarak karşımıza çıkar. İstiva ne demektir, ne anlama gelir?

İstiva kelimesi tasavvufi bir ifadedir. İstiva sözlükte mutedil, düzgün ve eşit olmak anlamlarını taşımaktadır. İstiva kelimesi dilimize Arapça'dan geçmekler birlikte Osmanlı Devleti'nde de istiva hattı sıklıkla kullanılan ifadelerdendir.

İSTİVA NE DEMEKTİR?

Sözlükte “doğru ve düzgün olmak” anlamındaki svy (siven سِوًى) kökünden türeyen istivâ “mutedil, düzgün ve eşit olmak; karar kılmak, oturup yerleşmek; yönelmek, yukarı çıkmak; hâkim olmak, tahta oturmak” gibi mânalara gelir. İstivâ kavramı yedi âyette arşa, iki yerde semâya yönelik bir fiil olarak Allah’a nisbet edilmiştir. Bu âyetlerde belirtildiğine göre Allah yeri yarattıktan sonra gökleri yaratmaya yönelip onları yedi olarak düzenlemiş, sonra da arşa istivâ etmiştir.

İstivâ Hz. Mûsâ’nın olgunluk çağına ermesi, Cebrâil’in ufkun doruk noktasında durması, Hz. Nûh’un gemiye yerleşmesi, gemisinin Cûdî dağında karaya oturması ve insanların gemilere ve binek hayvanlarının sırtına çıkıp oturması gibi anlamlarda da kullanılmıştır (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “svy” md.). Hadislerde istivâ kavramının Allah’a nisbet edildiğine dair bir rivayete rastlanmamakta, bazı sözlük anlamlarıyla Hz. Peygamber’e ait bir fiil olarak zikredilmektedir (bk. Wensinck, el-Muʿcem, “svy” md.)

Allah-âlem münasebetiyle ilgili kabul edilen bazı rivayetlerde ise istivâ kavramı kullanılmadan Allah’ın arşının fevkinde, arşının da göklerin üstünde olduğu belirtilmektedir (Müsned, I, 206-207; Buhârî, “Tevḥîd”, 15, “Cihâd”, 4; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 18). Tâbiînden Mücâhid b. Cebr istivânın “arşa yükselmek” mânasına geldiğini söylemiştir (Buhârî, “Tevḥîd”, 22).

İSTİVA HATTI NE DEMEK?

İstiva hattı, Dünyanın eksenine dik olarak geçtiği ve dünyayı iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, ekvator. Mevlevi semahanelerinde giriş kapısı ile şeyh postu arasında var olduğu kabul edilen ve semahaneyi iki yarım daireye bölen çizgi. Hattı istiva denilen bu çizgi, Mevlevilerce kutsal sayılır ve asla üzerine basılmaz.

<p>Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operas

Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni hedeflerini imha ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Modada yeni trend: Holografik tasarımlar

Korona sürecinde satışı artan 5 bitkinin faydası