• $7,9755
  • €9,4551
  • 486.302
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
15 Ekim 2020 Perşembe 09:20 | Son Güncelleme:

İslam'ın şartları kısaca nedir? İslam'ın şartı kaçtır?

İslam'ın şartları kısaca nedir" İslam'ın şartı kaçtır"

Her mümin için önemli İslam'ın şartları yüce Allah'a iman ettiğimizin göstergesidir. İslam kelimesi Arapça kökenli olmakla beraber Türkçe'de teslim olmak şeklinde geçmiştir. Müslüman bir bireyin bilmesi gereken İslam'ın şartları nelerdir, kaç tane?

Müslüman olarak yaşamayı seçen her kişi İslam'ın şartını bilmek zorundadır. İslam kelimesi Arapça'dan dilimize geçen ifadelerdendir ve sözlükte teslim olmak, içtenlikle uymak gibi anlamlara gelir. Her mümin İslam'ın şartını kabul ederek yüce Allah'ı tasdik eder. Peki, İslam'ın şartları nelerdir, kaç tane?

İSLAMIN ŞARTLARI NELERDİR, KAÇ TANE?

İslam dininin esasını oluşturan 5 temel husus vardır. Bunlar küçük, büyük yaş fark etmeksizin herkes tarafından muhakkak yerine getirilmelidir. Kayıtsız şartsız Allah'ın varlığına ve birliğine boyun eğenler İslam'ın tüm şartlarını yerine getirmelidir.

Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet, İslam dininin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman olamaz. İslam dini böyle buyurmuştur. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür' anlamına gelir.

Namaz kılmak

İslam'ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin de başında yer alır. Müslüman kişilere farz olarak buyurulan beş vakit namaz ibadeti de mutlaka yerine getirilmelidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını herkes tarafından kılınmalıdır. Bu namazların dışında farz olan Cuma namazı da bulunur.

Oruç tutmak

İslam dininin temelini oluşturan beş şarttan bir tanesi de oruç tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayında oruç tutulur. Müslüman âlemi tarafından on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı çok mühim bir yere sahiptir. Birlik, beraberlik ve mağfiret ayı oruç tutmanın yanı sıra dualar, ibadetler ve zikirler ile geçirilir. Bu ay en verimli şekilde değerlendirilir.

Zekât vermek

İslam'ın dördüncü şartı ise zekât vermektir. Zekât, sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin her yıl sadaka olarak dağıtılmasıdır. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.

Hacca gitmek

Hacca gitmek, İslam'ın beşinci ve son şartıdır. Maddi ve fiziki imkânı olan kişinin usulüne uygun şekilde kutsal toprakları ziyaret ederek hac vazifesini yerine getirmesi gerekir. Bu kutsal vazife ile Müslümanların birlik ve beraberliğini, ırk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan kardeşlik ve eşitliğin önemini ortaya çıkarır.

İSLAM'IN ŞARTLARI İLE İLGİLİ HADİS VE AYETLER

İslam dini, bu dine mensup olan kişiler için bazı şartlar sunmuştur. İslam dini açısından sunulan şartlar her Müslüman'ı kapsamaktadır. Bu konuyla ilgili Kuran'da pek çok ayet ve hadis de yer almaktadır. Bu hadis ve ayetlere göz atmak gerekirse;

- Hz. Peygamber efendimiz İslam'ın şartları ile ilgili şu sözleri söylemiştir: "İslam dini beş esas temel üzerine inşa edilmiştir. Bu esaslar; Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanarak onlara şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."

- Bakara Suresi'nin 177. ayetinde ise;

"Allah’a, ahirete, meleklere, peygamberlere ve kitaplara inanmak, sahip olunan malı akrabaya, yetime, yoksula paylaştırmak, namazı doğru şekilde kılarak, zekat vermek iyiliktir. Kulluk yapmada hem samimi olanlar hem de dürüst olanlar bunları yapanlardır."

- Nisa Suresi'nin 136. ayetinde ise;

"Ey iman edenler! Allah’a, Allah’ın indirdiği kitaba imanda sebat edin! Kim ki Allah’ı, kitabı, meleklerini, ahireti ve peygamberlerini inkar eder duruma gelirse, kendisi sapıklığa sapmış, olur ve haktan uzaklaşır."

<p>Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a karşı topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar

Azerbaycan ordusu kontrol edilen alanları daha da genişletti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi