• $9,3235
  • €10,8599
  • 529.045
  • 1417.7
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:35 | Son Güncelleme:

İrşad kelimesi ne demek? İrşad nedir?

İrşad kelimesi ne demek" İrşad nedir"

İrşad, Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde irşad kelimesi, doğru yolu göstermek olarak açıklanmıştır. Dini literatürde İrşad, birçok anlama gelmekle beraber hidayet sözcüğü ile de eş anlamlı bir ifadedir.

İrşad kelimesi dini literatürde hidayet ile aynı anlamlara geldiği açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında irşad kelimesi, doğru yolu göstermek olarak tanımlanmaktadır. İrşad sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de de yer almaktadır.

İRŞAD TDK ANLAMI NEDİR?

İrşad, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük sayfasında "Doğru yolu gösterme, uyarma." anlamlarına gelmektedir.

İRŞAD NEDİR, NE DEMEK?

Sözlükte "doğru yolu bulup kararlılıkla benimsemek" anlamındaki rüşd kökünden masdar olan irşâd "doğru yolu göstermek" demektir. Burada sözü edilen yolun maddî mânada olması mümkün görülmekle birlikte daha çok aklî-mânevî alanı ilgilendirdiği kabul edilir.

Dolayısıyla irşad din terminolojisinde hidayet ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Ancak hidayeti gerçekleştirme işi genellikle Allah'a nisbet edildiği halde irşad kula da izâfe edilebilmektedir. "

İrşad kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de yer almamakla birlikte rüşd kökü ve ondan türeyen kelimeler on dokuz âyette geçmektedir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "rşd" md.). "Hidayet, doğruluk, isabet, hayır, fayda, reşid olma" mânalarına gelen bu kelimeler mutlak olarak veya insana nisbet edilerek kullanılmış, bir âyette mürşid ismi dolaylı biçimde Allah'a izâfe edilmiştir (el-Kehf 18/17). Diğer bir âyette doğru yolu bulabileceklerin nitelikleri Allah'ı kendilerine yakın bilip O'na yönelmek, davetine icâbet edip inanmak şeklinde ifade edilmiştir (el-Bakara 2/186). 

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Haftanın gündemine oturan en önemli gelişmelerden biri Uzay Yolu

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor | TeknoZone #5

Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı

Kargaların şaşırtıcı zekası ve alet kullanabilme becerisi

Dev şirketlerinin logolarındaki gizli anlamlar