• $7,8432
  • €9,3799
  • 450.359
  • 1328.73
23 Ekim 2020 Cuma 09:11 | Son Güncelleme:

Hadis ilmi nedir, ne demek? Müslüman için hadis ilmi neden önemli?

Hadis ilmi nedir, ne demek" Müslüman için hadis ilmi neden önemli"

Hadis ilmi, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'den sonra ikinci kaynağımızdır. Hadisler, Peygamber Efendimizin davranışlarını hareketlerini ve uygulamalarının bir bütün olarak ele almaktadır. Hadisler, bizlere İslam'ı nasıl daha iyi hayatımıza yerleştirebileceğimizi öğretir. Hadis ilmi ile ilgili detaylar haberimizde.

Hadis ilmi Müslüman için önem arz eden konu başlıkları arasında yer alır. İslam için ilk kaynak Kuran-ı Kerim'dir. Kuran'da farz kılınan olaylar hadiseler, hadislerle insanlara aktarılır. Namaz kılmak her Müslüman için farzdır. Fakat namazının kılınması hadislerle, Hz. Muhammed'in uygulamaları ile hayatımızda yer bulmuştur. Hadis ilmi Müslüman için neden önemlidir?

HADİS İLMİ MÜSLÜMAN İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hadis, Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklar. Örneğin, Kur'an-ı Kerim'de namazın farz olduğu bildirilmiş ancak kaç vakit kılınacağı, kaç rekât olacağı ve hangi şekiller dahilinde kılınacağı belirtilmemişti. Bu konuda bilgi almak isteyen sahabeye Hazreti Peygamber; "Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız öyle kılınız" buyurarak kendi uygulamasıyla bu konuda ki kapalılığı açıklığa kavuşturmuştur. Hac ve zekâtla ilgili olarak, onların nasıl ifa edileceğini açıklayan hadisler de böyledir.

Hadisler Kur'an-ı Kerim'de olmayan hükümler koymaktadır. 

Mesela, denizden çıkan ölü balığın yenilebileceği, katır, ehlî eşek, kaplan fil, kurt, maymun, köpek gibi hayvanlarla, doğan, şahin, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşların etlerini yemenin haram olduğu hükmü, Kur'an-ı Kerim'de belirtilmediği halde hadislerden çıkartılmıştır.

Hadisler dinî yönden olduğu kadar İslam kültür tarihi açısından da önemlidir.

Onbinlerle ifade edilen hadis malzemesi ve bunları bir araya getiren muazzam hadis külliyatı İslam toplumunun dînî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin takip edilebilmesi açısından, çok zengin bir kaynak teşkil ederler.

Bu kaynak, İslam’dan önce ve İslam’ın ilk devirlerinde yaşayan insan topluluklarının örf, adet, hayat tarzları hakkında bilgi vermesi bakımından büyük öneme sahiptir.

HADİS İLMİ NEDİR?

Hadis lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide bir rivayet zinciri ile İslâm Peygamberi Muhammed'e dayandırılan ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın âyetlerini açıklamak için söylediğine inanılan söz, fiil ve takrirleri (onaylama) ifade eder. Hadislerin toplanması, nakli ve eleştirisi ile ilgilenen kişiye muhaddis (hadisçi) denir. Dinleyenlerin sayısı itibarıyla, bilinen en kuvvetli hadis Veda Hutbesidir. Hadisler "rivayetçi imamlar" vasıtası ile İslâmî anlayışta Kur'an'dan sonra şeriatın ikinci ana kaynağı haline getirilmiştir. 

<p>Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem o

Japonya'da göktaşı paniği: Atmosfere girince ateş topuna dönüştü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu

Kadıköy'de ortalık böyle karıştı! Kare kare o anlar...