• $8,3812
  • €9,7689
  • 506.044
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Ekim 2020 Çarşamba 09:34 | Son Güncelleme:

Gayb sözlük anlamı ne? Gayb nedir, ne demek?

Gayb sözlük anlamı ne" Gayb nedir, ne demek"

Gayb, Arapça kökenli bir sözcük olarak dilimize geçmiştir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de sıkça geçen bu ifade sözlükte, gizlemek, saklamak gibi anlamalara gelir. Mutlak gaybın tek sahibi Allah'tır. Gayb nedir, ne demek?

Gayb kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Dini literatür de ye alan gayb sözcüğü saklı kalmak gibi anlam ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresi 3. ayette "Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." şeklinde buyurulur.

GAYB NEDİR, NE DEMEK?

Gayb, Gâ'ib, Gaip veya Gayp; Arapça: غيب. İslam inanışına göre görünmez anlaşılmaz yani akıl ve 5 duyu ile algılanamaz âlem. Gayb, görülenin zıddıdır ve Gayb görülenden üstündür.

Alem 3 kısma ayrılır. Birincisi insanlar, ikincisi insanlar ve hayvanların gözle göremediği, (Gayb) cinler ve melekler, üçüncüsü hayvanlardır. Görülmeyen, bilinmeyen ve gizli anlamına gelir.

Gayb, Mutlak ve Nisbi olarak ikiye ayrılır. Gayba inanmak imanın devamının şartlarındadır. Gayba inanmayan Allah'a, meleklere ve cinlerin var olduğuna inanmamış sayılır ve ayrıca imanı olmaz. Nisb gaybları Allah, Melek Cennet, Cehennem, Cin, Şeytan, Kıyamet, Kabir hayatı, Ahiret, bir kimsenin kalbinde olan şey, Sırat Köprüsü ve benzeridir. Mutlak gayblar: İnsanın, cinlerin, hayvanların ölüm tarihi ve saati (ecel), Kıyamet'in kopacağı yıl, çocuğun büyüyünce nasıl hayat geçireceği, çocuğun büyüyünce kimle evlenip kaç çocuğu olması, doğacak çocuğun cinsiyeti gibi.

Kur'anda gayb; Bakara, Al-i İmran, Maide, En'Am, Araf, Tevbe, Hud, Yusuf, Ra'd, Nahl, Kehf, Meryem, Mü'minun, Neml, Secde, Sebe', Fatır, Zümer, Hucurat, Tur, Necm, Hadid, Haşr, Cum'a, Teğabun, Kalem, Cin ve Tekvir Surelerinde toplam 43 defa telaffuz edilmiştir. Cinin hareketleri halleri insana gaybdır. Yine İnsanın hareketleri halleri, cine gaybdır. Melekler, Peygamberler, Cinler, Hayvanlar da gaybı bilmezler. Örneğin bir köpeğin yanından bir cin geçse Köpek, cini, cin de köpeği görmez. Gaybı bilen yalnız Allah'dır. Allah isterse Salih'lere ve dilediği peygamberlere gaybdan bilgi verebilir. Kıyametten sonra bütün gayblar görülecektir

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Kovid-19 vakalarının artması sezonu etkileyecek mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhuriyetin 97. yıldönümüne özel Akdeniz'de 97 dalgıçla su altı ışık gösterisi

Karadeniz için sel ve heyelan uyarısı yapıldı