• $ 5,9469
  • € 6,5594
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

Cuma günü hangi dualar okunmalıdır? Cuma günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir? Cuma günü aranan konular arasında Cuma günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar geliyor. Rahmet ve bereketin yağdığı bu günde ibadet etmek isteyen müminler bu mübarek günden faydalanmak istiyor. Cuma günü erkekler cuma namazına gider ve cemaatle Cuma namazını kılar. İbadet edip dua okumak isteyenler Cuma günü okunacak dualar ve surelere haberimiz içerisinden ulaşabilirler

Cuma günü hangi dualar okunmalıdır? Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen Cuma günü rahmet ve bereket kapıları sonuna kadar açılır. Bu değerli günü ibadetle geçirmek isteyen müminler de ‘Cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir?’ sorusunun yanıtını arıyor. Haberimiz içerisinden Cuma günü okunacak dualara ve yapılacak ibadetlere ulaşabilirsiniz

Cuma günleri Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazîleti

Cuma günleri Kur’ân tilâvetine ağırlık vermek yüksek mükâfata mebni bir iştir. İmam Nevevî (Rahimehullâh), Cuma günleri Kur’ân-ı Kerîm okumanın diğer günlere nazaran daha fazîletli olduğunu belirtmiştir. Haftada bir hatim yapmayı âdet edinmiş olan Hazreti Osman (Radıyallâhu Anh)ın da hatmine Cuma gecesi başlayıp perşembeyi cumaya bağlayan gece tamamladığı nakledilmiştir. [1] Yâsîn-i Şerîf, Sûre-i Kehf ve Sûre-i Duhân’ı Cuma günü okuma hakkında hususî fazîletler vârid olmuştur.

Kehf Sûresi’ni Okumanın Fazîleti

Kehf Sûresi’ni okumanın fazîleti çok büyüktür. Sahâbe-i Kirâm’dan Üseyd ibni Hudayr (Radıyallâhu Anh) Kehf Sûresi’ni okumuştu. Evinde de bir atı vardı. Bu sırada at ürkmeğe, deprenmeğe başladı. Bunun üzerine Üseyd (Radıyallâhu Anh): “Yâ Râb! Sen âfetten emin kıl.” diye duâ etti. Hemen onu duman gibi bir şey yahut bir bulut kapladı. Sonra Üseyd (Radıyallâhu Anh) bu olayı Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e anlattı. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Oku ey kişi. Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekine’dir. Kur’ân dinlemek için yahut Kur’ân’ı yüceltmek için inmiştir.” buyurdu.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR VE SURELER

"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

CUMA GÜNÜ OKUNACAK HACET DUALARI

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü Duaların Kabulü İçin Zikirler

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma namazından sonra 100 defa" YA GAFUR" İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.
 

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR VE ZİKİRLER

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.


<p>Malatya´da deprem anı, MOBESE kameralarına böyle yansıdı.</p>

MOBESE Kamerasında Deprem Anı Böyle Görüntülendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!