• $7,9739
  • €9,4856
  • 464.867
  • 1334.26
22 Ekim 2020 Perşembe 11:15 | Son Güncelleme:

Anakronizm ne demek? Anakronizm nedir, ne anlama gelir?

Anakronizm ne demek" Anakronizm nedir, ne anlama gelir"

Anakronizm kelimesi, sanat ve edebiyat alanında kullanılan ifadelerden biridir. Anakronizm tabiri genel olarak zaman uyumsuzluğu olarak adlandırılır. Anakronizm sinemada bolca yer alan unsurlardandır.

Anakronizm, Fransızca kökenli bir sözcük arasında yer alır. Anakronizm, sinema edebiyat ve resim alanında sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Kronolojik zaman uyumsuzluğu olarak da adlandırılan Anakronizm, nedir, ne anlama gelir?

ANAKRONİZM NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Anakronizm anlatılan, gösterilen dönem ile okura , izleyiciye aktarılan bilgilerin, görsellerin çatışması demektir. Tarihi bir saptama yaparken ya da önermede bulunurken, başka bir tarihten örnek vermek de bir tür anakronizmdir.

Bununla birlikte başka bir tarihe atıfta bulunmak ya da o dönemde yaşamış bir kişiye göndermek yapmak için kasıtlı olarak anakronizm yapılabilir. Ancak bunu okura ya da izleyici sezdirmek çok zor olduğu için tercih edilen bir yöntem değildir. Aynı zamanda yapılan göndermelerin hata olarak algılanma ihtimali de vardır. Bu nedenle sanat eserlerindeki göndermeler zaman üzerinden değil karakterler ve olgular üzerinden yapılır.

Anakronizm sözcüğü Latince kökenli bir kelimedir. 'Ana' ve 'Kronizm' sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kronis kelimesi Zaman anlamına gelirken, 'Ana' kelimesinin manası geri, geçmiştir.

Anakronik ise, anakronizm ile ilgili olan demektir. Aynı zamanda geçmişle ilgili olan, tarihi anlamlarında da kullanılır. Örneğin 'anakronik bir yapı' dendiğinde söz konusu yapının eski ya da tarihi bir yapı olduğu belirtilir. Bazı kaynaklarda 'antik' ve 'primitif' kelimelerinin yerine kullanılsa da bu hatalı bir kullanımdır. Çünkü Antik kelimesi, sadece tarihteki belli bir dönemi anlatmak için kullanılır. Antik Yunan - Antik Roma gibi. Anakronik sözcüğü ise 19. ya da 18. yüzyıldaki bir eseri ya da binayı tanımlamak için kullanılabilir.

Primitif sözcüğü ise ilkel anlamına gelir ve genelde milattan önceki zamanları tanımlar. Anakronik ise daha çok yakın zamanlardaki dönemleri tanımlayan bir ifadedir.

<p>Pozitif olan kişi evde nasıl izole olmalı? Aile üyelerine bulaşmasını nasıl önleyebiliriz? Bir ki

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davet

Koronavirüs aşıları Türkiye'de böyle muhafaza ediliyor