• $9,262
  • €10,7921
  • 526.391
  • 1409.56
24 Eylül 2021 Cuma 09:38 | Son Güncelleme:

24 Eylül Cuma hutbesi burada! 24 Eylül 2021 Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı!

24 Eylül Cuma hutbesi burada! 24 Eylül 2021 Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı!

24 Eylül Cuma hutbesi konusu merak ediliyor. Her hafta Diyanet tarafından yayımlanan hutbelerde iyiliği ve doğruluğu emreden öğüt verici metinler yer alıyor. Bugün Cuma namazı kılmak için camiye gidecek olan vatandaşlar, 24 Eylül Cuma hutbesini öğrenmek istiyor. İşte 24 Eylül Cuma hutbesi...

24 Eylül Cuma hutbesi konusu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta olduğu gibi bu haftada 24 Eylül Cuma hutbesini yayımlıyor. Cuma namazı kılarak ibadet edecek olan vatandaşlar öncesinde imam tarafından okunacak hutbeyi dinleyecek. Haberimizin içerisinden 24 Eylül Cuma hutbesine ulaşabilirsiniz.

24 EYLÜL CUMA HUTBESİ

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında ashabına, "Öyle bir ayet biliyorum ki, eğer insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter." buyurdu. Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: "Kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder."1

Allah Resûlü (s.a.s), bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolunu bizlere öğretmiştir ki o yol, takvadır.

Aziz Müminler!

Takva, Rabbimizin rızasını diri tutma bilincidir. Sevgisine talip olma arzusudur. Hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır. Sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme gayretidir. Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda yürürken vücudumuzun zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyete benzer. Böyle bir yolda bedenimizin zarar görmemesi için hassas davrandığımız gibi hayatımızda da günah ve haramlara bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır takva.

Kıymetli Müslümanlar!

Takvanın ilk derecesi, İslam'ın özü olan.

Yani الله لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ

"Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed, Allah'ın Resûlüdür." demektir. Takva sahibi her mümin, bu sözü kalp ile tasdik dil ile ikrar eder. Kendisini yoktan var eden Rabbine, dinini öğreten Peygamberine gönülden iman eder. Allah ve Resûlünü herkesten ve her şeyden daha çok sever.

Takvanın ikinci derecesi Allah ve Resûlüne itaattir. Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere, Allah katında en değerli olan, O'na itaatsizlikten en çok sakınandır.2 İtaat, takva elbisesine bürünmekle olur. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir; namazını huşû içinde ve dosdoğru kılar, kendisine verilen rızıktan Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, verdiği söze riayet eder. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına ve tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Elini, dilini, gözünü ve gönlünü hep Allah'ın razı olacağı işlerde kullanır.

Takvanın zirvesi ise kalbimizden mâsivâyı yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Resûl-i Ekrem (s.a.s) eliyle göğsünü işaret ederek üç defa, "İşte takva buradadır." 3 buyurmuştur. Takva ehli mümin, kalbini kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbi karartan büyük günahları işlemeyi, küçük günahlarda ısrar etmeyi ateşten bir kor parçası gibi görür.

Değerli Müminler!

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "İnsanlar nazarında kişiyi yücelten malı ise de Allah katında onu yücelten takvasıdır." 4 Öyleyse geliniz, Allah katındaki değerimizi artıracak, dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak olan takva elbisesine bürünelim. Rabbimize asi olmaktan, azabını gerektirecek işler yapmaktan, hesap günü huzuruna yüzü kara çıkmaktan sakınalım. Unutmayalım ki Cenâb-ı Hak, takva ehlini dostu olarak görüyor. Muttakilere, korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını müjdeliyor.5

1 Dârimî, Rikâk, 16; Talâk, 65/2.

2 Hucurât, 49/13.

3 Müslim, Birr, 32.

4 Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 49.

5 Yûnus, 10/62-63.

HUBTE NEDİR?

Hutbe sözcüğünün manası "topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma" şeklindedir. Hutbeyi okuyan kimseye de katip denir. Hutbe, İslamiyet'te cuma ve bayram namazlarında imam tarafından verilen öğütler ve okunan dualara verilen isimdir. Özünde hutbe insanları dine çağırmaktır.

İslam tarihinde bilinen en önemli ve etkileyici hutbe Peygamber Hz. Muhammed tarafından okunan hutbedir. Veda hutbesi olarak da bilinen bu hutbeyi 124.000 Müslüman dinlemiştir

HUTBENİN RÜKNU, ŞARTLARI, SÜNNETLERİ VE MEKRUHLARI NELERDİR?

Hutbe sözcüğü Kuran'ı Kerim'de geçmese bile pek çok hadiste yer almaktadır. Ayrıca Hz. Muhammed'in meşhur Veda Hutbesi de bunun en önemli örneğini teşkil etmektedir. Öte yandan fıkıh alimleri Kuran'daki Cuma Suresine de işaret ederler. Cuma Suresi, 62, 9 Ayeti: "Ey iman edenler. Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı zikretmeye koşun..." şeklindedir. Bu ayetteki Allah'ı zikirden maksadın hutbe olduğunda işaret etmektedirler. Ayrıca Hz. Peygamberin de hutbesiz cuma namazı kıldırmadığına dayanmaktadırlar.

Buhari'de nakledildiğine göre Hz. Muhammed'in "Namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öyle kılın" emrini de dikkate alarak cuma hutbesinin farz olduğu noktasında ittifaka varmış bulunmaktadırlar. Cuma hutbesi farz iken bayram hutbeleri sünnettir. Hutbe, cuma namazında ve bayram namazında okunur. Camilerde okunan cuma hutbesi 1973 tarihinden beri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve merkezden yayınlanmaktadır. Cuma namazının sonunda hutbe okunur. Hutbe cuma namazının son bölümünü oluşturur. Cumada okunan hutbenin sonunda ise Kuran'dan Nahl Suresi 90. Ayeti okunur.

  • 24 Eylül 2021 Cuma hutbesi
  • 24 Eylül 2021 Cuma hutbesi konusu
  • 24 Eylül 2021 Cuma hutbesi nasıl
  • bu haftaki Cuma hutbesi
  • 24 Eylül 2021 Cuma hutbesi pdf
  • Cuma hutbesi diyanet
<p>Sosyal medyada viral olmuş haftanın en eğlenceli videolarını 'GÖRMELİSİN'!</p>

Saklambaç Ustası Bu Tarla Faresini 'Görmelisin'

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (16 Ekim 2021)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi

Sel felaketinin çevre sorunlarına da yol açan izleri 3 aydır silinemedi