• $8,0851
  • €9,6775
  • 453.759
  • 1399.35
02 Nisan 2021 Cuma 11:24 | Son Güncelleme:

RTÜK üyelerini kim seçer? RTÜK nedir, üyelerin görevleri nelerdir?

RTÜK üyelerini kim seçer" RTÜK nedir, üyelerin görevleri nelerdir"

RTÜK, yayın kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen, denetleyen ve gerekirse çeşitli yaptırımlar uygulayan bir kurumdur. RTÜK açılımı olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, özel radyo ve televizyonların yayın hayatına başlaması sonucu toplum değerlerinin korunması ihtiyacına yönelik kurulmuştur. Konu ile ilgili "RTÜK üyelerini kim seçer, nedir, üyelerin görevleri nelerdir?" soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ismi bir çok kez televizyonlarda kaldırılan programlar, yada cezaları ile birlikte duymaktayız. Bilindiği üzere özel yayın kuruluşlarının ardından toplum değerlerini koruma adına kurulmuştur. Kimi zaman RTÜK nedir, görev yetki ve sorumlulukları neler, üyelerini kim seçer soruların yanıtlarını ararız. İşte radyo ve televizyonları denetleme yetkisine sahip olan RTÜK üyeleri ve görevleri ile ilgili merak edilenler...

RTÜK NEDİR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur.

RTÜK ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üyelerini TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.

YETKİ VE SORUMLULUK ALANI NELER?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), özel radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen, mülga 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 13 Nisan 1994 tarihinde TBMM'de kabul edilmesinin ardından, 20 Nisan 1994 tarihinde 21911 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Ancak mülga 3984 sayılı Kanun, birtakım değişikliklerle günün şartlarına uyarlanmak istenmiş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin bazı maddeleri iptal etmesi ve AB müktesebatına uyum çerçevesinde "AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi" hükümleri esas alınarak yeniden bir düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla hazırlanan 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun tasarısı, 15 Şubat 2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaşmış ve 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 34. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla, idari ve mali özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Üst Kurul, bu Kanun'da ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen mali kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. Üst Kurulun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Üst Kurul, Hükûmet ile olan ilişkilerini Başbakan veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla yürütür. Üst Kurul Sayıştay denetimine tabidir.

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilkelerine ve Kanun'da belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı hâlinde ihlale konu olan programın yayını, bir ila on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır. Kurallar AB normlarına uygundur.

  • rtük
  • rtük nedir
  • rtük yetki ve sorumlulukları
  • rtük üyelerini kim seçer
<p>Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen Koronavirüs'ün kalp rahatsızlığı olanlar üzerindeki etkis

Koronavirüs Kalp Krizine Yol Açar Mı?

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! mavi suyun sırrı ne?

Ramazanda zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir? Zekât alıp verirken nelere dikkat etmeli?

Adana Ulu Camii'nin kayıp çinileri Londra'dan çıktı