• $7,6399
  • €9,1014
  • 418.316
  • 1548.92
27 Ağustos 2012 Pazartesi 12:46 | Son Güncelleme:

İşte terörü bitirecek 'ulusal mutabakat'

İşte terörü bitirecek 'ulusal mutabakat'

Vatandaşların, siyasetçilerden çözüm beklediğini söyleyen TBMM Başkanı, 11 maddelik 'Teröre karşı Ulusal Mutabakat' önerisi getirdi. Silah bırakma çağrısı yapan Çiçek, 'yeni anayasa öncelikli' mesajı verdi

Çiğdem TOKER

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, terör örgütü PKK'nın Gaziantep saldırısından sonra  sayısız vatandaştan 'Artık cenaze törenlerinde fotoğraf karesi vermek yerine bir araya gelin' mesajı aldığını belirterek, 'Siyaset kurumu böyle bir talebe sırtını dönemez' dedi. Çiçek, bu amaçla kaleme aldığı  11 maddelik 'Teröre Karşı Ulusal Mutabakat' metnini kamuoyu tartışmasına açtı.

SİLAHLARI BIRAKIN
1 -
Şiddeti ve terörü benimseyen hiçbir anlayış veya hareket tarzı kabul edilemez. Bu nedenle, hangi maksatla olursa olsun, terör ve şiddet yöntemlerine başvurulmasını, bunun mazur gösterilmesini, desteklenmesini ve teşvik edilmesini reddediyoruz. Bu anlayışla terör örgütlerine katılmış herkese, yasalarda tanınan imkanlardan yararlanarak silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuyoruz.

ORTAK SORUMLULUK
2 -
Terör devletin bekasını, bireysel hak ve özgürlükleri tehdit eden ve toplumun tüm kesimlerinin katılacakları çok yönlü mücadeleyi gerekli kılan bir sorundur. Bu sorun sadece güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek bir nitelik taşımamaktadır. Bu çerçevede, terörle mücadele hükümetin, TBMM'de yer alan veya temsil edilmeyen tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun her kesiminin ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde, uyum içerisinde hareket etmelerini gerektiren bir görevdir.

PARTİLER ÜSTÜ ANLAYIŞ
3 -
Bu anlayış doğrultusunda terörle mücadele demokratik hukuk devletinin temel ilkeleri ve insan haklarına saygı sınırları çerçevesinde yürütülecek, bu temelde benimsenecek tedbirler partiler üstü bir anlayışla ele alınacak ve uygulanacaktır.

YURTTAŞLARA GÖREV
4 -
Her türlü terör eylemi ve şiddete karşı çıkılması hükümetin ve siyasi partilerin olduğu kadar tüm demokratik kuruluşların, STK'ların ve yurttaşların da görevidir. Bu çerçevede tüm sivil toplum kuruluşlarının ve bütün yurttaşların özellikle genç ve kadınların terörizmin her türüne karşı duruşlarını toplumsal dayanışmayı ortaya koyacak mahiyetteki barışçı ve demokratik yöntemlerle sergilemeleri büyük önem taşımaktadır.

MÜCADELEYE DEVAM
5 -
Terörle mücadele devletin, vatandaşının can ve mal güvenliğiyle temel hak ve özgürlüklerinin korunması konusundaki anayasal görevi ve bu çerçevede ilgili yasaların güvenlik güçlerine verdiği yetki doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir. Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacakları imkan ve yeteneklerin geliştirilmesi öncelikli öneme haizdir.

YENİ ANAYASA ŞART
6 -
Daha demokratik, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir devlet-toplum ilişkisinin tesisi için yurttaşlarımızın bireysel hak ve özgürlüklerini çoğulculuk anlayışı çerçevesinde ve daha geniş bir bakış açısıyla güvence altına alacak yeni bir anayasa toplumun tüm kesimlerinin mutabakatı sağlanmak suretiyle süratle hazırlanacaktır.

GÜÇLÜ YEREL YÖNETİM
7 -
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin temel sorunlarından biri ekonomik kalkınmadır. Kalkınma hedefi bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, bu doğrultuda toplumsal ve kültürel yaşamdan idari yapılanmaya, ekonomik kalkınmadan bölgesel gelişmeye kadar bir dizi, iktisadi ve kültürel tedbir etkin bir şekilde uygulamaya konulacaktır. Bu tedbirlerin uygulanmasında üniter ve ulus devlet yapısına, idarenin bütünlüğüne ve idari vesayet ilkelerine zarar vermeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması yaklaşımı benimsenecektir.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
8 -
Terörle mücadelenin bir diğer önemli veçhesi de etkin uluslararası işbirliğinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda gerek ülkelerle temaslarda, gerek bölgesel ve uluslararası örgüt ve platformlarda, terörle mücadelede sergilenen işbirliği ve ülkemizde bu alanda milli bir mutabakat çerçevesinde yürütülen ortak mücadelenin anlatılması için birlikte çalışılacaktır.

ŞEHİT YAKINLARINA İLGİ 
9 -
Şehit ailelerinin, terör mağdurlarının ve bunların yakınlarının durumlarının daha da iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
10 - Bu mutabakata taraf olan siyasi parti ve STK olarak, bu mutabakattaki ilkeler doğrultusundaki her türlü işbirliğine partiler üstü bir yaklaşımla yaklaşacağımızı ilan ediyoruz.
11 - Tüm yurttaşların başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve daha da geliştirmek için birlikte çalışacağımızı beyan ediyoruz.

Statik değil dinamik mücadele
Gazete ve ajansların Ankara temsilcileriyle dün TBMM'de bir araya gelen Çiçek, 'Bu bayram bana zehir oldu. Cahiliye devrinde bile, belli aylarda kan dökülmezdi' diyerek terör sorununa dair şu tespitlerini paylaştı:
- Terör, milli bir sorundur, devlet sorunudur. Partiler ve hükümetler üstü bir sorundur. Önce terminolojide anlaşmalıyız. Benim terörist dediğime, bir başkası gerilla ya da özgürlük savaşçısı diyorsa, bu bizi farklı noktalara götürür. Terörle mücadele mevsimlik değil, uzun solukludur. Sihirli formülü yoktur. Bu mücadeleyi kendimiz yapacağız, başkalarından beklemeyeceğiz.

BÜTÜN ÜLKELER HATA YAPTI
- Dinamik bir hastalığa karşı statik tedbirlerle mücadele etmek kolay değil. Üç yıl önceki tedbirlerle bugün mücadele edemeyebilirsiniz. Terör örgütü, dünyayı izleyerek yöntem değiştiriyor. Tedbirler de böyle olmak zorunda. Devletin bu alanlardaki kuruluşlarının bu konuya yoğunlaşması gerekiyor.
- Tüm ülkeler, terörle mücadelede başlangıçta ortak hata yapmış görünüyor. Önce güvenlik ve polisiye meselesi olarak görmüşler. Siz olayı güvenlik meselesi olarak görürseniz, geliştireceğiniz politikalar da bununla sınırlı kalır.

DEVLETTEN BAŞARILI OLDULAR
- Bir yanda terörle mücadele ama teröristlerin istismar ettiği konular göz ardı edilmiş. Belli bir süre sonra bu işlerin çözümüne dönük gayret içine girildiğinde, terör örgütleri bunları kendi kazanımları olarak propaganda yaptı. Doğrusunu isterseniz devletten daha başarılı oldular.
- Güvenlik güçlerinin görev alanındaki işler dışında mutlaka yapılması gereken şeyler olduğunu belirten Çiçek, yeni anayasanın önemli kolaylıklar getireceğini belirtti.
-  Çiçek, TBMM'nin 1 Ekim'de açılacağını, eğer sınır ötesi operasyonların uzatılması konuşulacaksa, gündemin zaten 'terör' olacağını vurgulayarak, 'Meclis'te sorunları konuşmanın bin tane yolu bulunabilir' diye konuştu.
-   BDP'li vekillerin PKK'lılarla kucaklaşmasını değerlendirirken 'Doğru bulmuyorum. Milletvekili olarak olmamız gereken yerlerde olmalıyız' diyen Çiçek, AİHM'in terörün kınanmamasını dahi sakıncalı bulan kararlarını anımsattı.

<p>Gram altını olanlar piyasalardaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 'Altında yüksel

Gram altında son dakika gelişmesi: Altında yeniden sert bir yükseliş olabilir

Defineciler 120 yıllık tarihi evi talan etti

Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini sürdürüyor

Altın hakkında bilmediğiniz 25 ilginç gerçekler