• $33,107
  • €36,3071
  • 2626.16
  • 11134.1
20 Haziran 2024 Perşembe 14:46 | Son Güncelleme:

CHP'li Yavuzyılmaz'ın "KİT'ler özelleştiriliyor" iddiaları yalanlandı

CHP'li Yavuzyılmaz'ın "KİT'ler özelleştiriliyor" iddiaları yalanlandı
aksam.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavızyılmaz'ın "19 Kamu İktisadi Teşebbüsü hazırlanan kanun taslağı ile özelleştirilecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, KİT'lerin kurumsallıklarının arttırılacağı ve şeffaflık ve hesap verebirliğin uluslararası ilkelere uygun düzenleneceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz tarafından ortaya atılan "KİT'ler özelleştirilecek veya yabancı sermayeye satılacak" şeklindeki iddialar yalanlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve spekülasyon niteliği taşıdığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çeşitli basın yayın organlarında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından, Sayın Bakanımıza atfen 19 Kamu iktisadi Teşebbüsü'nün (KİT) hazırlanan bir Kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu çerçevede KİT reformu kapsamında yapılacak düzenlemelere ilişkin kamuoyumuzu aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamayı yapmak zaruri görülmüştür.

Bilindiği üzere, KİT'ler 233 sayılı KHK'ye tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan teşebbüslerdir. KİT'lerin anılan KHK kapsamında hâlihazırda verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT'lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bunu satış olarak yorumlamak iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp halkı bilinçli olarak kandırmaktır.

Taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Yönetim kurullarında etkinliğin artırılması, stratejik hedef belirleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleri ile daha uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi, kamu işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede taslak değişiklikler ile uluslararası alanda genel kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamaları, iyi uygulama örnekleri ve Türk Ticaret Kanunundaki yasal ve düzenleyici çerçeveden faydalanarak KİT'lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulmaktadır. Çalışılan taslak düzenleme ile KİT'lerin kurumsallıklarının artırılarak sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda da rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunulması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu bir şekilde en üst düzeyde sağlanması ve böylece ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunulması amaçlanmakta olup yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmek yalnızca bu KİT'lere zarar verecektir.

Bu çerçevede bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  • deniz yavuzyılmaz
  • kamu iktisadi teşebbüsü
  • iddia
İtalya'dan Akdeniz mesajı: Türkiye stratejik bir ortak
İtalya'dan Akdeniz mesajı: Türkiye stratejik bir ortak

İtalya'dan Akdeniz mesajı: Türkiye stratejik bir ortak

Yurt dışından bile talep var... Ekonomiye can veriyor: Gelin tarladan 8 liraya alın
Yurt dışından bile talep var... Ekonomiye can veriyor: Gelin tarladan 8 liraya alın

Yurt dışından bile talep var... Ekonomiye can veriyor: Gelin tarladan 8 liraya alın

Deutsche Bank, Türkiye'nin hamlelerine dikkat çekti: Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz
Deutsche Bank, Türkiye'nin hamlelerine dikkat çekti: Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz

Deutsche Bank, Türkiye'nin hamlelerine dikkat çekti: Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz