• $13,606
  • €15,3496
  • 799.295
  • 1951.17
2 Aralık 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Başkan adayı Avukat Yasin Şamlı Akşam'a konuştu: Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeyeceğiz

Başkan adayı Avukat Yasin Şamlı Akşam'a konuştu: Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeyeceğiz
- BÜLENT ŞANLIKAN

İstanbul 2 No'lu Baro'da seçim heyecanı yaşanıyor. Başkanlığa aday olan Avukat Yasin Şamlı, “Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeyeceğiz. Mesleğin sorunlarının çözümüne öncülük edeceğiz." dedi.

Türkiye Barolar Birliği’nin verdiği yetkinin ardından kuruluşu gerçekleşen İstanbul 2 No'lu Baro, 30 Eylül 2020 tarihinde tüzel kişiliğini kazandı. Avukat Gönül Yıldız'ın ilk başkan olarak seçildiği baroda şimdi yeni seçim heyecanı yaşanıyor. Baro başkanlığına aday olan Avukat Yasin Şamlı, AKŞAM’a konuştu. Seçim çalışmalarını sahada da etkin olarak sürdüren Şamlı, hedeflerini, projelerini anlatırken yeni dönemin de detaylarını paylaştı. Şamlı, “Kendimize bir grup ismi koymamaya karar verdik. Çünkü grupçuluk, hizipçilik yapmayacağız. Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeyeceğiz” diye konuştu. İstanbul 2 No’lu baronun kapısının bütün meslektaşlarına açık olduğunu vurgulayan Şamlı, “Ne kadar kuşatıcı olduğumuz süreçte daha net olarak görülecek ve anlaşılacaktır. Biz hukukçu olarak iktidardakilerin kimliğine değil, hukuka uygun davranıp davranmadığına bakarız” dedi. Şamlı ekledi:Mesleği ve meslektaşı önceleyen, iktidarlarla siyasi mücadele yapmak ve milletin değerleriyle uğraşmak yerine mesleğin ve meslektaşın sorunlarının çözümüne öncülük eden bir baro olmayı hedefliyoruz.”

İşte Şamlı’nın açıklamaları:

ÜYE SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

“1136 sayılı Kanunun 77’nci maddesinde yapılan değişiklik ile “Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla bir baro kurulabilir” hükmü getirildi. Bizler de kuruluş için yeterli sayıya ulaştıktan sonra başvurumuzu yaptık ve İstanbul 2 No’lu Barosu’nu kurduk. Kurucu başkan ve yönetim kurulumuzu seçerek çalışmalarımıza başladık. Halen Kurucu Yönetim Kurulu üyesiyim. Meslektaşlarımızın baromuza teveccühleri her geçen gün artıyor ve üyelik başvuruları devam ediyor. Sayımızın daha da artacağına ve ülkemizin en etkili barosu olacağına inanıyorum.”

MESLEĞİMİZ İTİBAR KAYBINA UĞRADI

“Avukatlık mesleğinin gelişimi ve etkinliğinin artması için çalışması gereken baroların, üzerine düşen görevi yapmaması nedeniyle yıllar içerisinde mesleğimiz güven ve itibar kaybına uğradı. Mesleğin temel sorunları ile meşgul olmayan, statükocu, insanları, hatta üyelerini, düşünceleri, inançları ve kıyafetleri üzerinden kategorize eden ve değer yargıları üzerinden yargılayan baro yönetimleri mevcuttu. Bazı baro yönetimlerinde bu zihniyet halen devam etmektedir. Bu yönetimler mesleğimizin ve meslektaşımızın itibarını yükseltmek için hiçbir pratik ortaya koyamadılar. Bunun yerine, mesleği ve meslektaşlarını önceleyen, siyaset kurumlarıyla siyasi mücadele yapmak yerine, gerektiğinde birlikte çalışarak mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne öncülük edecek bir baro yönetimi hedefliyoruz.”

BİR DÖNEM KAPANDI

“Bir ilde birden fazla baro kurulmasına imkân veren kanuni düzenleme ile mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından bir dönem kapanmış, yeni bir dönem başlamıştır. Kapanan dönem, tekçi, tekelci, zorunlu üyeliğe dayalı, dar ideolojik kalıplara sıkıştırılmış, halkın inanç ve değerlerine istediği gibi saldırabilen baro yönetimi dönemidir. Yeni dönem ise avukatların barolarını tercih edebilecekleri, yönetiminin milletin inanç ve değerlerine yabancılaşmayıp tam aksine milletin inanç ve değerlerinin taşıyıcısı olunacak bir dönem olacaktır. Hizmet yarışı esas olacak ve mesleğin itibarı olması gereken yere taşınacaktır.”

ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ

“Seçim sürecinde önemsediğim anahtar kelime “kuşatıcılık”. Baromuzu; inancı, siyasi görüşü, felsefi yaklaşımı her ne olursa olsun bütün meslektaşlarımızın gönülden aidiyet hissedeceği bir meslek kuruluşu olarak görüyoruz. Arkadaşlarımız ile istişare ettik. Kendimize bir grup ismi koymamaya karar verdik. Çünkü grupçuluk, hizipçilik yapmayacağız. Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeyeceğiz. Bütün üyelerimiz saygıdeğerdir. Hiçbirini üzmeyeceğiz, kırmayacağız. Seçim süreci boyunca bize yönelen eleştiriler olsa da biz bunlara cevap vermek yerine hedeflerimize kilitleneceğiz ve projelerimizi anlatacağız. Hedefimiz İstanbul 2 No’lu Barosunu en etkin baro yapmaktır. Savunma makamı adına, adalet adına, hukuk adına, özgürlük adına söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var.”

SERBEST İRADE İLE ÜYE OLUNAN BİR BARO

“Katılımcı bir baro ilkesiyle çıktığımız bu yolda, seçildikten sonra her ay periyodik üye toplantıları yapacağız. Her ay üyelerimizin başkana, yönetime ve sürece yönelik görüşlerini ve önerilerini alacağız. Her isteyen üyemizin komisyonlarda ve baronun sair kurullarında çalışmalarını sağlayacağız. Meslektaşlarımızın zorunlu olarak üye olduğu baro yerine serbest iradeleri ile üye oldukları bir baro söz konusu artık. Aidiyet duygusunun sağlandığı, üyeleri ile özdeşleşmiş, avukatların mesleki gelişimine katkı sağlayan baro oluşturmak için çalışacağız. En temel stratejimiz bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için, serbest iradeleriyle bu baroya üye olan meslektaşlarımızla yakın iletişim kurarak baromuzu meslektaşlarımızla birlikte çok güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktır.”

HEDEF GÜÇLÜ BARO

“Baro bir kamu kurumudur. Bu nedenle her inançtan, her ideolojiden üyesinin olması gayet normaldir. Farklı düşünceye sahip meslektaşlarımızın yönetimde yer almaları da mümkündür. Tek ölçü yönetimin uyumlu çalışabilmesi. Avukatların her türlü haklarını savunmak, mesleğin ve meslektaşın itibarını yükseltmek, mesleğin icrası esnasında avukatın karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak, ülkemizin örnek bir hukuk devleti olması için gerekli çalışmaları yapmak, her hak sahibinin hakkına ulaşması için çalışma yapmak isteyen her meslektaşımızı baromuza üye olmaya bu idealler için birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Baromuz çok kısa bir zamanda Türkiye’nin en güçlü barosu haline gelecek. Seçim sürecinde dahi üyelik başvuruları mevcut. Hedeflerimizden biri de üye sayımızın hızla artırılmasıdır. Kısa zamanda üye sayımızın hızla arttığı görülecektir.”

GENÇ MESLEKTAŞLARA PROJELER

“Bize göre meslektaşlık hukuk fakültesi öğrenciliği ile başlar. Hukuk fakültelerinde etkin ve görünür olacağız. Genç meslektaşlarımızın mesleğe başlarken en büyük sorunlarından biri olan çalışma ofisi sorununu çözmek için çalışmalar yapacağız. Bilhassa genç avukatların daha fazla gelir elde edebileceği yeni iş alanları oluşturmak için çalışacağız. Staj kredilerinin yükseltilmesi ve karşılıksız olması, bunun gerekli yasal alt yapının kurulması için çalışacağız. Genç Avukatlarımızın mesleki gelişimleri için eğitimler planlayarak yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde akademik çalışma yapabilmeleri ve yurt dışındaki barolarda geçici süre bulunarak tecrübe kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.”

AKADEMİ GİBİ ÇALIŞACAĞIZ

“Stajyerlerimize yurt dışında staj yapma imkânı sağlayan Staj Değişim Programının hayata geçirilmesi için yasama kurumu nezdinde yasal düzenleme yapılması için çalışmalar yapacağız. Stajyer Avukatlara ücretsiz kariyer danışmanlığı hizmeti, ücretsiz yabancı dil eğitimi gibi imkanlar için çalışacağız. Stajyer Avukatların staj sonrası iş imkanları sağlamak için daha yapısal projeler üreteceğiz. Genç meslektaşlarımız ile deneyimli meslektaşlarımızı periyodik aralıklarla bir araya getirerek mesleki deneyimlerin paylaşılması imkanını sunacağız.

SÜRATLİ ÇÖZÜM

“Genç meslektaşlarımız ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın birçok sorunu olduğunu biliyoruz. Hem genç meslektaşlarımıza hem de kamuda çalışan meslektaşlarımıza sorunlarını tespit eden ve bizzat kendi çözüm önerilerini içeren dosyalar hazırlatacağız. Çünkü biz her ne kadar bilsek de sorunu bizatihi yaşayan ve çözüm önerilerine kafa yoran onlardır. Baro olarak bizim çözmemiz mümkün olan sorunları süratle çözeceğiz. Bizim çözmemiz mümkün olmayan sorunları dosya halinde çözüm mercilerine ulaştırıp baro başkan ve yönetimi olarak dosyaları meslektaşlarımızla birlikte takip edeceğiz. Sorunları çözeceğiz. Çözüme direnen kurumları kamuoyuna açıklayacağız.”

DENEYİM ŞARTI 5 YILDAN 3 YILA

“Avukat bulundurma zorunluluğu olan alanlarda mevzuat hükmü işler hale getirilecek, kurala uymayan kurum ve şirketler hakkında gerekli işlemlerin yapılması takip edilecek. Baro yönetimlerine üye olmak için gerekli deneyim şartının 5 yıldan 3 yıla indirilmesi için çalışmalar yapacağız. İhtarnameleri yalnızca avukatların gönderebileceği bir yasal düzenleme yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Avukatların delil toplama işlemlerine aktif olarak katılması için çalışmalar yapacağız. Avukatların istifade edebileceği kapsamlı bir özel sağlık sigortası için çalışacağız. Avukatların emeklilik sistemiyle ilgili iyileştirme çalışmaları yapılması için çalışacağız. Avukatlık ücretinden kesilen KDV oranlarının düşürülmesi için çalışma yürüteceğiz.”

SİYASAL MESELELER MESLEĞİN ÖNÜNE GEÇİRİLMEYECEK

“Hukuk ve Adalet mihenk noktamız olacaktır. Hak ve adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur. Siyaset adaletin etrafında döner. Adalete yaklaştığı ölçüde meşrudur. Adaletten uzaklaştıkça da meşruiyeti azalır. İstanbul 2 No’lu Barosu tüm avukatların sorununu kendi sorunu olarak kabul ederek çalışacak, siyasal meseleleri mesleğin önüne geçirmeyecektir. Özellikle hukuk hizmetinin topluma ve insana dönük olması için çaba harcayacak, kendisini dar ideolojik kalıplarla tanımlamayacak, tanımlanmasına da müsaade etmeyecektir. İstanbul 2 No’lu Barosu hakkın ve hukukun savunucusu olacaktır. Önceliklerimiz bunlardır.”

KAPIMIZ AÇIK

“Biz dar ideolojik kalıplara sıkışmış baro yönetim anlayışını her zaman eleştirdik. İstanbul 2 No’lu baromuzun ideolojik ve sekter bir baro olmayacağından herkes emin olabilir. Yıkıcı eleştiri yapmak, yanlış algılar oluşturmak maalesef çokça rastladığımız bir durumdur. Algılar değil gerçekler önemlidir. İstanbul 2 No’lu baromuzun kapısı bütün meslektaşlarımıza açıktır. Ne kadar kuşatıcı olduğumuz süreçte daha net olarak görülecek ve anlaşılacaktır. Biz hukukçu olarak iktidardakilerin kimliğine değil, hukuka ve milletin değerlerine uygun davranıp davranmadığına bakarız. Adalet noktasından hareketle tavır alırız. Bir ilde birden fazla baro olması fikrini biz yıllarca savunduk. Zira meslektaşlarımız üye olacakları baroyu tercih etme imkanına sahip olacaktı. Barolar avukata hizmet için daha etkin çalışmak zorunda kalacaktı. Bu isteğimiz şimdi gerçekleşmiş oldu. Baromuz çalışmaları ile üyelerine, avukatlara ve millete hizmet etmiş olacaktır. Bundan kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur.”

SAVUNMA LAYIK OLDUĞU DEĞERE KAVUŞACAK

"Meslek odaklı baro" sloganı ve ilkesi tüm eylem ve işlemlerimizin temelini oluşturacaktır. Meslektaşlarımıza hizmet ettiğimiz, onlar mesleklerini icra ederken karşılaştıkları engelleri kaldırdığımız oranda başarılı olacağız. Avukatlık mesleği hak savunma mesleğidir. Avukat, savunma görevini ne kadar başarılı yaparsa adalete ulaşmak o kadar kolay olur. Güçlü Baro Güçlü Savunma’ anlayışımızla, muhakemenin üç ayağından biri olan savunmayı layık olduğu değere kavuşturmak için çalışacağız. Bunun ilk adımının bizden başladığını biliyoruz. Bazı yasal düzenlemeler gerekiyor. Yasal düzenlemeler için teklif ve tasarılar hazırlayarak muhataplarına ulaştıracağız. Birlikte Başaracağız’ ilkemiz gereği bir başkan ve on yönetim kurulu üyesinin tek belirleyici olduğu bir baro olmayacağız. Bütün meslektaşlarımızı yönetimde etkin hale getireceğiz. Baromuzun yönetiminde ve başarısında bütün üyelerimiz katkı sahibi olacak.”

YASİN ŞAMLI KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Tıp Hukuku alanında yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda yer alarak yöneticilik yaptı. Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar hazırladı. İnsani yardım ve hukuk konusunda yapılan çalışmalara katıldı. Darbelere karşı verilen mücadelelerde avukat olarak aktif yer aldı.


Haberin Özeti

Türkiye Barolar Birliğinin verdiği yetkinin ardından kuruluşu gerçekleşen İstanbul 2 No'lu Baro'da seçim heyecanı yaşanıyor. Baro başkanlığına aday olan Avukat Yasin Şamlı, AKŞAM'a konuştu.
• "Kendimize bir grup ismi koymamaya karar verdik. Çünkü grupçuluk, hizipçilik yapmayacağız. Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeyeceğiz."
• "Mesleği ve meslektaşı önceleyen, iktidarlarla siyasi mücadele yapmak ve milletin değerleriyle uğraşmak yerine mesleğin ve meslektaşın sorunlarının çözümüne öncülük eden bir baro olmayı hedefliyoruz."
Başkan Erdoğan-Elon Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Tesla'dan Türkiye hamlesi
Başkan Erdoğan-Elon Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Tesla'dan Türkiye hamlesi

Başkan Erdoğan-Elon Musk görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Tesla'dan Türkiye hamlesi

Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başladı
Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başladı

Dünyada ilk olacak: Turkovac için yeni çalışma başladı

Son dakika haberleri: Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Son dakika haberleri: Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu

Son dakika haberleri: Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu

<p>Bu zamana kadar rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu Murat Serezl

Yeni projesini ilk kez AKŞAM'a anlattı

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bizi böyle kandırıyorlarmış! Tüm hileleri ortaya çıktı

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!