• $7,2575
  • €8,7546
  • 405.294
  • 1511.17
19 Temmuz 2014 Cumartesi 08:34 | Son Güncelleme:

Adayların propaganda süreleri belirlendi

Adayların propaganda süreleri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili, adayların radyo ve televizyonda yapacakları konuşma veya görüntülü propagandaların, 3 Ağustos'dan 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'e kadar gerçekleştirilmesine karar verdi.

YSK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararında, cumhurbaşkanı seçiminin ilk oylamasının 10 Ağustos Pazar günü yapılacağı, seçimin ikinci tura kalması durumunda ise oylama tarihinin 24 Ağustos Pazar olarak belirlendiği hatırlatıldı. 

Kararda, ilgili kanunların hükmü esas alınarak, cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adaylarına; kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işleri anlatan konuşma hakkı verildiği kaydedildi. 

Adayların propagandalarında suç teşkil edecek görüntülere yer verilemeyeceği, cumhurbaşkanı adaylarının bu propagandaları bir defada 2 dakikadan az olamayacağı gibi, bir günde toplam süresi 10 dakikayı geçemeyeceği belirtildi. Bu görüntülerde suç teşkil eden bir husus bulunduğu takdirde YSK'nın bunların yayımına izin vermeyeceği bildirildi. 

KONUŞMANIN ŞEKLİ

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon konuşmalarında seçim beyannamelerini izah edecekleri belirtilen kararda şunlar kaydedildi:

"Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki bütün radyo ve televizyon postaları ile aynı zamanda yayınlanır. Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propaganda konuşmalarının hangi gün, hangi saatte yapılacağı, TRT tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyurulur. Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, YSK ile TRT tarafından sağlanır. Televizyonda seçime katılan cumhurbaşkanı adayları yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propaganda konuşmalarında Türk Bayrağı ile konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmez. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorundadırlar. Özel radyo ve televizyonlarda siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de uygulanan usul ve esaslara göre yapılır. Bu yayınlardan ulusal nitelikte olanlar YSK'ca, yerel nitelikte olanlar ise İl Seçim Kurullarınca tanzim ve denetlenir. Bu hüküm dışında propagandaya ilişkin yayın yapılamaz. Radyo ve televizyonda propaganda konuşmalarına 3 Ağustos Pazar günü başlanacak ve 9 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'e kadar, ad çekmeyle belirlenecek gün ve saatlerde yapılmak koşuluyla devam edilecektir."

Radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek cumhurbaşkanı adaylarının Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş olduğu, kaydedildi.

YSK'YA BİLDİRİM ŞART

Seçim takvimine göre, seçime katılan cumhurbaşkanı adaylarından radyo ve televizyonda propaganda yapmak isteyenlerin bu hususu en geç 21 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirmelerine karar verildi.

Radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının yayın zaman ve sıralarının 24 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te YSK'da ad çekme ile belirlenmesi kararlaştırıldı. 55. madde uyarınca YSK'ca görevlendirilecek üyeler ve TRT'de görevli personel tarafından radyo ve televizyon konuşmalarının tespit edilmesine ve YSK adına bu görevi yürütecek üyelerin uyarılarına uyulması gerektiğine değinildi.  

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda konuşmaları ve görüntülü propaganda ile ilgili uygulamaya ilişkin ilkelerin, cumhurbaşkanı adaylarının istekleri ve TRT'nin olanakları göz önünde tutulmak üzere ,ad çekmeden sonra belirlenmesine, seçimin 2. oylamaya kalması durumunda 24 Ağustos Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminde, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının ve görüntülü propagandaların gün ve yayın saatlerine ilişkin usul ve esasların daha sonra belirlenmesine, karar verildi. AA

<p>Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH,

2020 yılı büyüme rakamları kaç?

Akkuyu Santrali'nde ikinci ünitenin konsol kirişinin kurulumu tamamlandı

Adıyaman'da ''Gastropod'' nesline ait hayvan fosili bulundu

Otopark kazısından tarih fışkırıyor! Görevlilerinin gözetiminde kazı başladı