• $8,058
  • €9,6752
  • 460.376
  • 1408.14
04 Mart 2021 Perşembe 09:48 | Son Güncelleme:

Erotomaninin tedavisi var mı? Erotomani nedir, belirtileri neler?

Erotomaninin tedavisi var mı" Erotomani nedir, belirtileri neler"

Herkesi kendine aşık sanma hastalığı olarak bilinen 'erotomani' bir diğer adıyla (somatik sanrı) olarakta ifade edilmektedir. Erotomanili bir kişi, açık kanıtlara rağmen, diğer kişinin ona aşık olduğuna dair sanrısal bir inanca sahiptir. Televizyon, yada bir arkadaş ortamında duyduğumuz "erotomani (somatik sanrı) nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?" sorularına bu haberimizde yanıt arayacağız...

Erotomani, alışılmadık bir paranoyak sanrı biçimidir. Durumu olan kişi, diğer kişinin kendisine aşık olduğuna kesinlikle inanır. Bu yanlış anlama, aksi yöndeki açık kanıtlara rağmen gelişir ve devam eder. Durum nadirdir ve erotomani kadınları erkeklerden daha sık etkiler. 'erotomani' bir diğer adıyla (somatik sanrı) aniden başlayabilir ve semptomlar genellikle uzun sürer.Herkesi kendine aşık sanma hastalığı olarak bilinen 'erotomani' bir diğer adıyla (somatik sanrı) olarakta ifade edilmektedir. Erotomanili bir kişi, açık kanıtlara rağmen, diğer kişinin ona aşık olduğuna dair sanrısal bir inanca sahiptir. Televizyon, yada bir arkadaş ortamında duyduğumuz "erotomani (somatik sanrı) nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?" sorularına bu haberimizde yanıt arayacağız...

Erotomani, şizofreni, şizoaffektif bozukluk, psikotik majör depresif bozukluk, bipolar bozukluk veya Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bir akıl hastalığının belirtisi olabilir. Erotomani bir tür sanrısal bozukluktur. Diğer türler arasında takip sanrıları, kıskançlık bulunur.

Erotomani genellikle diğer zihinsel bozukluklarla ilişkilendirilir, ancak kendi başına da ortaya çıkabilir. Halk arasında "Eros hastalığı" olarak bilinen "erotomani", karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur. Bilindiği gibi "sanrı" yani hezeyan, gerçekte var olmayan şeyleri görmek, işitmek gibi dayanaksız algılamadır ve kişinin yaşadığı sosyokültürel ortamla uyumsuz, aksi ispat edilse bile inanmayı devam ettirdiği, mesleki kişilerarası ve sosyal anlamda işlevselliğini bozan her türlü düşünce ve inanıştır. Erotomanide kişinin sanrısı sistemli ve süreklidir. Âşık olarak kabul edilen "mağdur" genellikle ünlü ya da yüksek statü sahibi bir kişi olmakla birlikte diğer insanlar ya da tanıdık kişiler de olabilir.

Erotomaniyi teşhis etmek zor olabilir çünkü çok nadir görülen bir durumdur. Bazı psikiyatristler, klinik uygulamada her zaman erotomani vakalarını görmezler ve bunlarla karşılaştıklarında semptomları bile tanımayabilirler.

Erotomanik kişi çok sevildiğini ve sevdiğini ama çeşitli nedenlerle aşığının bunu belli edemeyip uzaklaşmak zorunda kaldığını düşünür, aşığının kendisini delice sevdiğine inanır ve bir türlü aşığının bu duygularını açıklayamayıp, sadece ima ettiğini, ona fırsatlar tanımasına karşın açıkça söyleyemediğini ama kendisinin anladığını ve emin olduğuna dair takıntı geliştirir, aşığının itirafını nasıl sağlayacağı konusunda kafa yorar ve aşığının kendisiyle gizlice iletişim kurduğuna dair güçlü bir inanca sahiptir. Aşkının yalan olduğunu söyleyen herhangi bir açıklamayı da asla kabul etmez, aşığının naz yaptığını düşünür ve bu nedenle de çoğu zaman yasak aşkını herkesten saklamaya karar verir. Erotomani "De Clerambault Sendromu"nda olarak da anılır ancak Fransız Psikiyatrist De Clerambault'un tanımladığı sendromda erotik sanrı, erotomaniden farklı olarak, genellikle aşk ile bir çekicilikten çok manevi bir bağlanma ve romantik bir aşkla ilgilidir ve daha çok orta sınıftan kadınlarda görülür. Çünkü sözde aşık genellikle daha yaşlı, ekonomik ve sosyal açıdan daha yüksek sınıftan, evli ve kişiye uygun olmayan bir erkektir.

EROTOMANİ BİR HASTALIK MIDIR?

Tarihsel süreçte erotomaninin ilk tanımı 18. yüzyıl başlarında "karşılıksız aşktan kaynaklı hastalık" olarak yapılmıştır. 19. yüzyılda yapılan tanımında ise, erotomani, "aşırı fiziksel aşk hastalığı" şeklinde betimlenmiş ancak daha sonraları bu tanımın "aşırı bağımlılığı" olarak bilinen "nemfomani"ye ait olduğu görüşü kabul edilmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde erotomani "birinin kendisine aşık olduğu sanrısı" olarak tanımlanmıştır. Tam olarak zihinsel ya da ruhsal bir hastalık ya da bozukluk olarak görülmeyen erotomani, genellikle başka bir hastalık ya da bozukluğun belirtisi olarak değerlendirilir. Aslında erotomaniyi tanımlamak için, zihinsel ve ruhsal rahatsızlıkların nasıl sınıflandırıldığına ve teşhis edildiğine daha yakından bakılmalıdır.

Popüler medyada psikopat, sosyopat, psikopat, manyak, şizofren vb. terimlerinin özensiz kullanımı bilgi kirliliği yaratmaktadır. Bu terimlerin ruh sağlığı profesyonelleri arasındaki kullanımında da belirgin veya önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle ruhsal ve zihinsel hastalıkların adları ve tanımları için ortak bir terminolojinin kullanımında Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan bir kılavuz olan DSM (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) esas alınır. DSM V'e göre erotomani sanrılı bozukluklarının alt türlerinden biridir. Sanrı gerçekte olmadığının kanıtlarına rağmen kişinin gerçek olduğuna inandığı her türlü düşünce ve inançtır. Erotomanide sanrı, belirli bir kişinin kendisine âşık olduğu inancıdır. Bununla birlikte, bu sanrılı inanç, tek başına bir sanrı olarak var olabileceği gibi, şizofreni, psikozlar, bipolar bozukluk gibi diğer psikiyatrik bozuklukların ya da borderline ve paranoid kişilik bozukluklarının belirtilerinden biri de olabilir.

EROTOMONİ NEDİR

Erotomani; karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir.

Erotomanik kişiler, birinin kendisine yoğun şekilde aşık olduğuna inanır.

Tarafından sevildiğini düşündükleri kişiler çoğunlukla ünlü ve toplum tarafından tanınan ya da ulaşılması güç olan kişilerdir.

Çoğu durumda bu ünlü ya da ulaşılamaz olarak tanımladığımız kişiler, erotomanik kişilerle henüz hiç tanışmamıştır ya da tesadüfi olarak bir yerde karşılaşmış olabilirler.

Ya da aynı ortamda bulunan, sosyal statü olarak üstün kişiler olabilirler.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Kadınlarda daha yaygın görülmek üzere her iki cinste de görülebilir. Erotomani süreci birkaç saat de sürebilirken, birkaç gün de sürebilir.

Erotomani daha çok, reddedildikten sonraki mutsuzluk ve yalnızlık duygusunu bastırmaya çalışan ve sevgisine karşılık alamamış kişilerin geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

O kişinin, kendisini sevdiğine dair gizli mesajlar verdiğine inanmak (sosyal medya, televizyon, bakış ya da mimikler aracılığıyla),

Kişiye devamlı olarak mesaj, mektup, hediyeler yollamak,

Aşırı kıskançlık ve stalklama (gizlice takip etme),

O kişinin kendisiyle iletişime geçmek istediği fakat adım atmadığı inancı,

Artmış agresif davranış ve tutumlar.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Erotomaninin çeşitli tedavi yöntemleri vardır.

Doktorların bu hastalığa yaptığı tedavi yöntemi psikoterapiyle harmanlanmış ilaç tedavisidir. Güçlü bir desteğe ihtiyacı olan erotomanik kişilere, antipsikotik ilaçlar da verilmektedir.

Erotomani hafife alınacak bir şey olmamalıdır, çünkü etkilenmiş kişi, kendisinin ilgi objesi olduğu insanlara karşı bir tehdit unsuru oluşturabilir.

<p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinde ger

Dendias provokasyon için mi geldi?

Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafları paylaştı

''Baharın müjdecisi'' leylekler Bingöl'e renk kattı

Bozuk parayla öyle bir şey yaptı ki görenleri hayrete düşürdü