• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:05 | Son Güncelleme:

ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

T.C. ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİ Esas-Karar No:1971/55 Esas - 2015/7

ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN
İLAN

Davacıları Nurhayat EMEKSİZ, Orman İdaresi ve diğerleri ile davalısı Maliye Hazinesi ve diğerleri olan Kadastro Tespitine itiraza ilişkin mahkememiz iş bu dosyasında verilen 1971/55 Esas, 2015/7 Karar sayılı 15/05/2015 tarihli ilamı ile "HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacıların açtığı davanınREDDİNE,
2-Müdahil Orman İşletme Genel Müdürlüğünün açtığı davanınKABULÜile,
3-Dava konusu Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Beyler Mevkii, 1253 parsel sayılı 15900,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın orman vasfı ile Maliye Hazinesi adınaTAPUYA TESCİLİNE,
4-Dava konusu, Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Beyler Mevkii, 1104 parsel sayılı 12100 m2 yüzölçümlütaşınmazın orman vasfı ile maliye Hazinesi adınaTAPUYA TESCİLİNE,
5-Dava konusu Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Karşıköy Mevkii, 229parsel sayılı taşınmazın harita bilirkişisinin 07/12/2012 tarihli raporunda A harfi ile gösterilen 483,67 m2 m² miktarındaki kısmında yapılan tespit işlemininİPTALİile son parsel numarası verilmek suretiyle orman vasfıyla Maliye Hazinesi adınaTAPUYA TESCİLİNE,
6-Dava konusuZonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Karşıköy Mevkii, 229parsel sayılıharita bilirkişisinin 07/12/2012 tarihli raporunda B harfi ile gösterilen 4191,33 m2 yüzölçümlütaşınmaz; Dava konusuZonguldak, Merkez, Korucuk Köyü,232Parsel sayılı 68450 m2; 234parsel sayılı 84350 m2; 278parsel sayılı 25750 m2; 279parsel sayılı 45625 m2; 236parsel sayılı 19150 m2; 1142 parsel sayılı 2600 m2; 1143 parsel sayılı 1125 m2; 1144 parsel sayılı 100125 m2 ve 1145 parsel sayılı 22325 m2 yüzölçümlütaşınmazların her biritoplam 104509440000 pay kabul edilerek;
...
8709120000 payının Halil oğlu Abdurrahman
114912000 payınınHalil oğlu Necmettin
114912000 payınınHalil kızı Nazife
229824000 payınınİsmail kızı Emine
344736000 payınınHüseyin oğlu Hasan
689472000 payınınAdil oğlu Erol
14364000 payınınHüsnü oğlu Mehmet
14364000 payınınHüsnü oğlu Servet
14364000 payınınHüsnü oğlu Rıza
14364000 payınınHüsnü kızı Zeynep
28728000 payının Hüsnü Eşi Azize
114912000 payınınEmine Kızı Sıdıka
57456000 payınınNuri kızı Hayriye
14364000 payınınHasan kızı Saadet
43092000 payınınAlim kızı Melahat
1596672000 payınınYusuf kızıSebiye KÖKTÜRK
181440000 payınınMustafa Nuri'den olma Mehmet
60480000 payınınMustafa 'den olma Nesibe
60480000 payınınMustafa 'den olma Sıdıka
136080000 payınınHüsnü 'den olma Abdurrahman
136080000 payınınHüsnü 'den olma Sakine
90720000 payınınHüsnü 'den olma Hüsnü
1451520000 payınınRıfat 'den olmaSuzan Özbilgi
653184000 payınınKerime'den olma Nefise
653184000 payınınKerime 'den olma Ahmet
653184000 payınınKerime 'den olma İzzet
653184000 payınınKerime 'den olma Salih
653184000 payınınKerime 'den olma Cemile
3483648000 payının İlyas 'den olmaHalit Öztürk
3483648000 payının İlyas 'den olmaMehmet ÖZTÜRK
2177280000 payının İlyas 'den olma Nazife ÖZTÜRK
1632960000 payınınHüseyin 'den olma Nazire
408240000 payınınİzzet 'den olma Emine
612360000 payının Muharrem 'den olma AliZiya
653184000 payının Mehmet 'den olma Nazif
612360000 payınınMuharrem 'den olma Hüseyin
2612736000 payınınİzzet 'den olmaKamil Köktürk
997920000 payınınMehmet'den olmaNefiye KÖKTÜRK
2612736000 payınınMehmet'den olmaNazif KÖKTÜRK
2612736000 payınınİsmail'den olmaNazife KÖKTÜRK
544320000 payınınAhmet'den olmaMeryem KÖKTÜRK
2612736000 payının Ahmet 'den olmaAli Köktürk
108864000 payının Mustafa kızı Nesibe
174182400 payınınHakkı oğlu Muzaffer
174182400 payınınHakkı oğlu Hakkı
16329600 payının Tahir kızı Emine
290304000 payınınMehmet Ali kızı Emine
580608000 payınınİzzet kızı Nesibe
108864000 payınınAhmet kızı Emine
302400000 payınınMehmet oğlu Cemil
157248000 payının Mehmet Ayşe
193536000 payınınAyşe kızı Naciye
48384000 payınınAyşe oğlu Kazım
48384000 payınınAyşe oğlu Hurşit
1741824000 payının AliBey oğlu Abdurrahman
133358400 payının Ali oğlu Ahmet adına (İsimleri yazanların tümünün Ölü olduğu belirtilmek kaydıyla)TAPUYA TESLCİLİNE,
12- Dava konusu, Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Karşıköy Mevkii, 239 parsel sayılı 19225 m2 yüzölçümlü taşınmaz toplam9123841 pay kabul edilerek;
2280960 Halil oğluAbdurrahman KÖKTÜRK
42240Durdu kızı Azize
42240Durdu kızı Nafize KÜTÜK
190080Hamide BAYRAM
142560 Durmuş oğluSatılmış BAYRAM
142560Durmuş oğluYusuf BAYRAM
142560Durmuş oğluSelahattin BAYRAM
142560 Durmuş kızıEmine ASLANadına (İsimleri yazanların tümünün Ölü olduğu belirtilmek kaydıyla)TAPUYA TESLCİLİNE,
...
17-Dava konusu, Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Beyler Mevkii, 478 parsel sayılı 222 m2 yüzölçümlü taşınmaz toplam 20160 pay kabul edilerek;
...
6720 payının (Ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Halil oğlu Abdurrahman adınaTAPUYA TESCİLİNE,
18- Dava konusu, Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, 333 parsel sayılı 16575 m2; 444 parsel sayılı 5200 m2; 1120 parsel sayılı 1275 m2; 1135 parsel sayılı 19813 m2 yüzölçümlü taşınmazın her biri toplam 3360 pay kabul edilerek,
...
1680 payının (Ölü olduğu belirtilmek sureti ile) Halil oğlu Abdurrahman adınaTAPUYA TESCİLİNE,
...
26-Dava konusu, Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Topraklı Mevkii, 742 parsel sayılı 26325 m2 yüzölçümlütaşınmaz toplam 23224320000 pay kabul edilerek;
1935360000 payınınAbdurrahman KÖKTÜRK
48384000 payınınHalil oğlu Necmettin
48384000 payının Halil kızı Nazife
96768000 payının İsmail kızı Emine
145152000 payının Hüseyin oğlu Hasan
290304000 payının Adil oğlu Erol
6048000 payının Hüsnü oğlu Mehmet
6048000 payının Hüsnü oğlu Servet
6048000 payının Hüsnü oğlu Rıza
6048000 payının Hüsnü kızı Zeynep
12096000 payının Hüsnü eşi Azize
48384000 payının Emine kızı Sıdıka
24192000 payının Nuri kızı Hayriye
6048000 payının Hasan kızıSaadet
18144000 payının Alim kızı Melahat
290304000 payının Yusuf kızıSebiye KÖKTÜRK
60480000 payının Mustafa Nuri oğlu Mehmet
20160000 payının Mustafa kızı Nesibe
20160000 payının Mustafa kızı Sıdıka
45360000 payının Nuri oğlu Abdurrahman
45360000 payının Nuri oğlu Sakine
30240000 payının Nuri oğlu Hüsnü
483840000 payının Rıfat kızıSuzan ÖZBİLGİ
145152000 payının Kerime'den olma Nefise
145152000 payının Kerime'den olma Ahmet
145152000 payının Kerime'den olma İzzet
145152000 payının Kerime'den olma Salih
145152000 payının Kerime'den olma Cemile
774144000 payının İlyas oğluHalit ÖZTÜRK
774144000 payının İlyas oğluMehmet ÖZTÜRK
483840000 payının İlyas kızı Nazife KÖZTÜRK
362880000 payının Hüseyin kızı Nezire
90720000 payının İzzet kızı Emine
136080000 payının Muharrem oğlu Ali Ziya
145152000 payının Mehmet oğluNazif
136080000 payının Muharrem oğlu Hüseyin
580608000 payının Kamil Köktürk
221760000 payınınNefiye KÖKTÜRK
580608000 payının Nazif KÖKTÜRK
580608000 payınınNazife KÖKTÜRK
120960000 payınınMeryem KÖKTÜRK
580608000 payınınAli KÖKTÜRKadına (İsimleri yazanların tümünün Ölü olduğu belirtilmek kaydıyla)TAPUYA TESCİLİNE,
27-Dava konusu, Zonguldak, Merkez, Korucuk Köyü, Başoğlu Mevkii, 776 parsel sayılı 40025 m2 yüzölçümlü taşınmaz toplam 26127360000 pay kabul edilerek;
1741824000 payının Halil oğlu Abdurrahman
286614720 payının Hakkı oğlu Nazmiye Köktürk
286614720 payının Hakkı oğlu Lütfi KÖKTÜRK
725760000 payının Ahmet 'den olmaAli Köktürk
1088640000 payınınİzzet 'den olma Kamil Köktürk
725760000 payının İsmail'den olmaNazife Köktürk
1088640000 payının Mehmet'den olmaNazif KÖKTÜRK
181440000 payının Ahmet'den olmaMeryem KÖKTÜRK
272160000 payının Hüseyin 'den olma Nazire
102060000 payının Muharrem oğlu Ali Ziya
102060000 payının Muharrem oğlu Hüseyin
68040000 payının İzzet kızı Emine
967680000 payının İlyas 'dan olmaMehmet Öztürk
241920000 payının İlyas 'dan olma Nazife Öztürk
40320000 payının Mustafa 'dan olmaNesibe KÖKTÜRK
40320000 payının Mustafa 'dan olma Sıdıka Öztürk
188160000 payının Hüseyin oğluHasan Köktürk
188160000 payının Adil oğluErol KÖKTÜRK
53760000 payının Hasan kızı Sıdıka YILDIRIM
6720000 payının Hasın kızıSaadet KÖKTÜRK
26880000 payının Nuri kızıHayriye KÖKTÜRK
20160000 payının Alim kızıMelahat KÖKTÜRK
107520000 payının İsmail kızıEmine KÖKTÜRK
6720000 payının Hüsnü oğluMehmet KÖKTÜRK
6720000 payının Hüsnü oğluServet KÖKTÜRK
6720000 payının Hüsnü oğluRıza KÖKTÜRK
6720000 payının Hüsnü kızı Zeynep GEBEDEK
53760000 payının Halil oğluNecmettin Köktürk
43008000 payının Mahmut oğlu Şenol KÖKTÜRK
53760000 payının Halil kızıNazife KÖKTÜRK
13440000 payının Hüsnü eşiAzize KÖKTÜRK
241920000 payının İzzet kızıNesibe KÖKTÜRK
65520000 payının Ahmet kızıEmine KÖKTÜRK
146160000 payının Mehmet kızıCemile Köktürk
85680000 payının Mehmet kızıAyşe KÖKTÜRK
40320000 payının Ayşe oğlu Hurşit BOZ
80640000 payının Ayşe kızı Naciye
45360000 payının Mustafa kızıNesibe KÖKTÜRK
27216000 payının Hakkı kızıFatma KÖKTÜRK
72576000 payının Hakkı oğluMuzaffer Köktürk
72576000 payının Hakkı oğluHakkıKÖKTÜRK
6804000 payının Tahir kızıEmine KÖKTÜRK
55566000 payının Ali oğluAhmet KÖKTÜRK
10206000 payının Ali kızı Yaşare YILMAZ
161280000 payının Yusuf 'dan olmaSebiye KÖKTÜRK
80640000 payının Mehmet Ali kızı Emine adına (İsimleri yazanların tümünün Ölü olduğu belirtilmek kaydıyla)TAPUYA TESCİLİNE..."
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleYargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzerekarar verildiği; Zonguldak ili Merkez ilçesi Korucuk köyündenMuzaffer Köktürk,Zeynep Köktürk,Saadet Köktürk,Nazife Kütük,Kamil Köktürk,Mehmet Köktürk,Hakkı Köktürk, Nesibe Köktürk,Nefise Köktürk,Abdurrahman Köktürk, Abdurrahman Köktürk,Hurşit Köktürk,Ahmet Köktürk,Meryem Köktürk,Nazife Köktürk,Ahmet Köktürk,Hasan Köktürk,Servet Köktürk,Salih Köktürk, Nazif Köktürk,Azize Köktürk,Ali Ziya Köktürk, Fatma Köktürk,Nazife Öztürk,İzzet Köktürk,Hüseyin Köktürk,Mehmet Öztürk,Ali Köktürk,Cemile Köktürk,Kazım Köktürk,Halit Öztürk,Necmettin Köktürk, Nazire Öztürk,Emine Köktürk,Sakine Köktürk, Baki Köktürk,Nejla Köktürk,Nafize Kütük,Emine Köktürk, Emine Aslan, Aydın Köktürk,Mehmet Öztürk,Nejla Köktürk,Naciye Köktürk,Gülizar Köktürk, Nazire Köktürk,Emine Köktürk,Sıdıka Köktürk,Nesibe Köktürk,Cemile Köktürk,Hamide Bayram,Satılmış Bayram,Emine Köktürk,Selahattin Bayram,Erol Köktürk,Mehmet Köktürk,Sebiye Köktürk,Melahat Köktürk,Sıdıka Köktürk,Sebiye Köktürk,Azize Köktürk,Hayriye Köktürk, Hüsnü Köktürk,Suzan Özbilgi,Mehmet Özyurt, Ali Köktürk,Ayşe Köktürk,Rıza Köktürk,Nesibe Köktürk, Nefiye Köktürk,Emine Köktürk,Yusuf Bayram, Halit Öztürk,Satı Köktürk,Mehmet ve Habibe kızı 1968 doğumlu Yadikar Köktürk,Hüseyin ve Mihriye kızı 1950 doğumlu Nuray KÖKTÜRK,Muammer ve Hatice kızı 1963 doğumlu Aysel KÖKTÜRK,Muammer ve Hatice kızı 1957 doğumlu Baki KÖKTÜRK,Muammer ve Hatice kızı 1961 doğumlu Sabariye KÖKTÜRK,Güneş ve Gülşen oğlu 1975 doğumlu Aydın KÖKTÜRK,Ramis ve Kamile oğlu 1958 doğumlu Kemalettin Köktürk, Bahattin ve Naciye oğlu 1982 doğumlu Orhan Köktürk,Muzaffer ve Yaşare oğlu 1964 doğumlu Orhan Öztürk,Hüsnü ve Münüre kızı 1968 doğumlu Ülviye NAS,Bahattin ve Naciye kızı 1986 doğumlu Pakize Köktürk,Bahattin ve Naciye kızı 1971 doğumlu Suna Boz,Rüştü ve Cemile kızı 1968 doğumlu Necibe Akbaş,İlyas ve Müzeyyen oğlu 1961 doğumlu Hasan Köktürk,Rüştü ve Cemile oğlu 1957 doğumlu Fikret Köktürk, Bahattin ve Naciye oğlu 1979 doğumlu Sabahattin Köktürk,Cemil ve Hayriye kızı 1949 doğumlu Ünver Köktürk,Şerafettin ve Zeynep kızı 1967 doğumlu Emine Köktürk,Muharrem ve Emine oğlu 1987 doğumlu Murat Köktürk,Muharrem ve Emine oğlu 1990 doğumlu Erkut Köktürk ve Muharrem ve Emine oğlu 1997 doğumlu Berkay Köktürk'ünyapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyip, kendilerine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,Mahkememizin işbu1971/55 Esas, 2015/7 Karar sayılı 15/05/2015 tarihli ilamının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yapıldığı günden başlayarak 7. günün sonunda adı geçen kişilere tebliğ edilmiş sayılacağı hususuilanen tebliğolunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02040424