• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
14 Mayıs 2024 Salı 00:02 | Son Güncelleme:

YATAĞAN İCRA DAİRESİ

YATAĞAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.YATAĞANİCRA DAİRESİ

2020/447 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tradresi üzerinden2020/447 ESASsayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, DERE Mahalle/Köy, Nebiköy Yolu Başı Mevkii, 972 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz Yatağan ilçe merkezine 2km mesafede, Muğla Aydın yoluna kuş uçuşu 700m mesafede, asfalt yola cepheli, ulaşım sorunu bulunmayan, düz bir araziye sahiptir. Parsel yola göre 120cm kadar yüksek koda sahip olup, girişte sağda güvenlik yapısı, sağ orta kısımda üretim alanı, sol arka kısmında ise idari bina ve birleşik haldeki işçi sosyal tesislerinden oluşur. Parsel üzerinde mermer fabrikası, idari ve sosyal bina, yol cephesinde girişte bekçi kulübesi, fabrika binası arka kısmında demir gölgelik çalışma alanı, arıtma sistemi ile saha betonu bulunmaktadır.
Adresi : Muğla İli Yatağan İlçesi Dere Mahallesi, Konakçam Mevkii972 Ada 7 Nolu Parsel Yatağan / MUĞLA
Yüzölçümü : 14.953,94 m2
İmar Durumu :Mermer İşleme Teşhir ve Satış Tesisi Alanında MAX E:0,50 D'İR.HMAX:7,50 MT.(1 KAT ASMA
KAT YAPILABİLECEK ŞEKİLDE) İDARİ VE SOSYAL TESİS YAPILMASI HALİNDE
HMAX:6,50 MT.(2 KATTIR)
İmar Planı İsmi:1/1000 ölçekli Cumhuriyet Mahallesi 6 ada 18 parsel Mermercilik Amaçlı Mevzii İmar Planı.
Plandaki Yeri:Mermer İşleme Teşhir ve Satış Tesis Alanı ve Yol.
Kıymeti : 68.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 14:10

09/05/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030052