• $32,2053
  • €35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6
25 Nisan 2024 Perşembe 00:04 | Son Güncelleme:

VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2021/286

KARAR NO:2023/27
Davacı aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile, Samsun ili, Vezirköprü ilçesi, Bayram Mahallesi/Köyü, Cilt No:119, Hane No:69, BSN:4’de nüfusa kayıtlı, 66610111024 T.C. Kimlik nolu, Mustafa ve Ayşe oğlu, 08/04/1925 Seyyardoğumlu İsmail Vural'ın 1965/367 tescil noluölüm formuna dayanılarak yapılan 11/11/1933 tarihli ÖLÜM KAYDININ İPTALİNE,
Dair, Tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde dilekçe ile başvurulması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.
Tebligatın, davalılar Elif SAYICI ve Raziye VURAL'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.08/02/2023

#ilangovtr BASIN NO:ILN02021552