• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
18 Kasım 2023 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:

URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2022/190 Esas
DAVACI:YILMZ ÇELİK vekili Av. ZÜMRÜT KIDAL YILMAZ
DAVALILAR:1- MALİYE HAZİNESİ
2- URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı tarafından davalılar aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili davasının yapılan yargılamasında;
İzmir ili, Urla ilçesi, Kadıovacıkköyü, Köyiçimevkiinde kain,doğusu Yusuf Er'e ait 212 ada, 1 parsel, batısı KadriyeÇelik'e ait 215 ada, 5 parsel, güneyi 2/3 payı Orhan Çelik1/3 payı kendisinin olan 215 ada, 6 parsel olan tahmini 169,69m2 yüzölçümlü üzerinde iki katlı bir bina ve tek katlı bir depo bulunan tescil harici bırakılan taşınmazın 40 yılı aşkın süredir davacının kullandığı, 1990 yılında içerisnde bulunan imalatların yapıldığını, taşınmazın orman mera veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle ilişkisinin olmadığı, davacı tarafından zilliyetliği nizasız, fasılasız ve malik sıfatıyla tarım arazisi olarak kullandığı, bu nedenlerle taşınmaz ile ilgili olarak yukarıda ismi yazılı davacı tarafından davalılar aleyhine Mahkememize tescil davası açılmış olup bu taşınmazda bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde Mahkememiz dosyasına beyanda bulunarak tescile itiraz davası açmaları hususu ilan olunur. 08/11/2023
Durusma Günü: 09/05/2024 günü saat: 10:05'de HMK 147 Md. Uyarınca "geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği bildirilir." hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933821