• $32,1794
  • €35,0188
  • 2423.09
  • 10657
14 Mayıs 2024 Salı 00:02 | Son Güncelleme:

ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO:2023/219 Esas

DAVALI:GÜLSÜM DİLBAZ
Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Gökpınar Köyü, 108 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerektiği, yapılan keşif sonucu davalı Gülsüm Dilbaz hissesine 748,210 TL belirlenmiştir.
Bilirkişi raporlarını bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030684