• $33,113
  • €36,075
  • 2576.64
  • 11112.7
9 Temmuz 2024 Salı 00:03 | Son Güncelleme:

TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

T.C.TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2024/ 56TEREKE Ergerekon Mah. Cengiz Han Sk. No:30 İç Kapı No:2 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim 46366392830 TC.Kimlik Nolu METİN ÇANKAYA’NINterekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/06/2024 Tarih ve2024/820Esas,2024/ 1125 Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının mirası reddettiklerinin tespitine,reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİşekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218 md)

#ilangovtr BASIN NO:ILN02058103