• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
11 Temmuz 2024 Perşembe 00:04 | Son Güncelleme:

TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/313 Esas05/07/2024 Konu : TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanıMALİYE HAZİNESİ ileMANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, Katırcı Kuyusu Mevkii, 147 ada 101 parsel sayılı taşınmazhissedarıolduğu bildirilen Atike: Abdurrahman kızı isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1039 Esas, 2013/23 Karar sayılı, 14/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Atike: Abdurrahman kızı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2024/313 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Atike: Abdurrahman kızı isimli kişininhakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 05/07/2024
GAİP
ATİKE: ABDURRAHMAN KIZI

#ilangovtr BASIN NO:ILN02059610