• $32,86
  • €35,6944
  • 2552.59
  • 11089.5
8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:07 | Son Güncelleme:

TEKKEKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TEKKEKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Tekkeköy Tapu Müdürlüğünden:
İLANEN DUYURULUR.
(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)


Samsun İli Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesi 43 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 1/3 hissesi Hüseyin çocukları Filiz ERGÜN, Adnan ERGÜN, Atilla ERGÜN ve Hülya DEMİRCAN adlarına kayıtlı iken; Samsun 5. Noterliğince verilen 28.07.2021 tarihli ve 1042 sayılı veraset belgesine ve yine Samsun 5. Noterliğince verilen 18.03.2024 tarihli ve 3047 sayılı veraset belgesine istinaden Hüseyin çocukları Filiz ERGÜN, Adnan ERGÜN, Atilla ERGÜN ve Hülya DEMİRCAN isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 08/07/2024 , Pazartesi günü, saat: 08:00 dan itibaren 22/07/2024, Pazartesi günü, saat:17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.01/07/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02054798