• $32,2511
  • €35,0023
  • 2418.47
  • 10676.7
15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:

TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/766 Esas

Davacı Hazine vekili tarafından, Mahkememize hasımsız olarak açılan Gaiplik ve Tesçil davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen ara karar gereğince; Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi360ada 138 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen Emine isimli şahsın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden her hangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi 360 ada 118 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen Emine isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine ve Tekirdağ Halk Bankası Şubesi nezdindekiAK003271 numaralı hesapta bulunan bedelin hazineye intikaline karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02031253