• $31,0926
  • €33,7072
  • 2024.23
  • 9356.89
6 Aralık 2023 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:

T.C. SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

T.C.

SAMSUNBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. CEZA DAİRESİNDEN
Esas No:2023/1434,Karar No:2023/1360

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/05/2023 tarih 2023/20 Esas, 2023/240 Karar sayılı kararı ile Ahmet ve Fatma oğlu 09/11/1994 Vezirköprü doğumlu, Samsun ili Vezirköprü Meşeli mah/köy nüfusuna kayıtlı Selçuk ASMA hakkında mağdurlara yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan mahkumiyetine dair hükümlerinin katılan mağdurlar vekili ve sanık müdafi tarafından istinaf edilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda dairemizin 13/09/2023 tarih 2023/1434 Esas, 2023/1360 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, kararın katılanlar vekili ile sanık müdafine tebliğ edildiği, katılanlar vekilinin ve sanık müdafinin 22/09/2023 havale tarihli dilekçeleri ile kararın temyiz edildiği anlaşılmış olup, verilen kararın ve temyiz dilekçelerinin tüm aramalara rağmen dosyada katılan sıfatında bulunan Banu GÜNLÜOĞLU'na tebliğ edilemediği, tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; Salim ve Ayşe kızı 23/09/1991 Samsun doğumlu, Samsun ili Terme, Sakarlı mah/köy nüfusuna kayıtlı katılan, Banu GÜNLÜOĞLU'na, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 (yedi) günsonra tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde dairemize bir dilekçe verilmesi yada zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilip Hâkime onaylatılması veya bir başka İlk Derece Mahkemesi yada Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla, cezaevinde bulunanlar için cezaevi idaresi aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle, Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde temyiz talebinde bulunabileceği, aynı şekilde tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak temyize cevap verilebileceği hususları ilanen tebliğ olunur.29/11/2023

#ilangovtr BASIN NO:ILN01944577