• $32,2396
  • €34,9785
  • 2443.63
  • 10677.5
17 Nisan 2024 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/21410 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tradresi üzerinden2023/21410 TLMT.sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Papazköprüsü Mevkii, 545 Ada, 17 Parsel, 116,03 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmazın 3/16 hissesi. Taşınmazın Halihazır Durumu: Tapunun İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Papazköprüsü Mevkii, 545 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, İnönü Mahallesi, 4. Hürriyet Sokak, 30 dış kapı no.lu adreste yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın, tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. 116,03 m2 yüzölçümlü parsel üzerine inşa edilen binanın, taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+ zemin kat+ normal kat+ çatı kattan oluşmaktadır. Bina sakinlerinin beyanına göre binada 3 adet daire bulunduğu, çatı katında daire bulunmadığı beyan edilmiştir. Binanın ön dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina giriş kapısı ön cephede bodrum kat seviyesindedir. Bina giriş kapsına kaldırım seviyesinden aşağı inilerek, ön bahçe seviyesinde olan bodrum katın ön cephesinde bulunmaktadır. Bina giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Binanın giriş sahanlığı ve kat sahanlığının yer döşemesi seramik kaplı, merdivenleri mozaik beton blok olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur. Bina sakinlerinden alınan bilgiye göre daireler aşağı yukarı aynı özelliklere sahiptir. Binanın bodrum katının inşaat alanı takriben 71 m2, binada zemin kattan itibaren çıkmalar yapılması nedeniyle zemin kat ve normal katın her birinin inşaat alanı takriben 94 m2'dir. Binanın toplam inşaat alanı takriben 259 m2 civarındadır. Binadaki dairelerin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, dış kapıları çelik kapı, ısıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Binada elektrik ve sihhi tesisatı mevcuttur. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Dışarıdan yapılan gözlemle bina yaşı30 yıl civarındadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz yakınında Sefaköy 100 Yıl İlkokulu ve Merve Camii mevcuttur. Taşınmazın Maslak Çeşme Caddesi bulunmaktadır. Taşınmaz konut ağırlıklı bir bölgede bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : İnönü Mahallesi, 4. Hürriyet Sokak, Dış Kapı No: 30 Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 116,03 m2
Hissesi :3/16
İmar Durumu : 22.06.2005-28.03.2018-22.03.2021 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesi hükümlerine haiz, (B-3) Bitişik Nizam 3 kat) yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu, Plan notlarının 1.53 maddesinde; ''Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin+2 normal kat+ zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin+3 normal kat+ çap yapılabilir'', denildiği, Havamania kritelerinden dolayı, maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirleneceği, Uygulama aşamasında 545 Ada, 18 Parselin yapılaşma şartlarını sağlayamadığı görülür ise söz konusu parsel 545 ada, 17 parsel ile tevhit edileceği, bildirilmektedir.
Kıymeti : 326.822,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2024 - 14:45

03/04/2024(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02017485