• $32,3607
  • €34,4602
  • 2438.65
  • 9814.19
21 Şubat 2024 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. İstanbul Anadolu 23. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2022/1218 Esas
DAVALI:GÜRBÜZ EMELGEN "Merve Mahallesi, Resul Sokak, No:20/1 Sancaktepe/ İstanbul" Sancaktepe / İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 30/04/2024 günü saat: 15:30'da olacaktır. Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halindetarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK. 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01987475