• $32,3607
  • €34,4602
  • 2438.65
  • 9814.19
21 Şubat 2024 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2022/11 Tereke
Amasya İli, Merkez İlçesi, Büyükkızılca Mah/Köyü 30 Cilt No 9 Hane No 33 birey sıra numarasında nüfusa kayıtlı 12/08/1948 Aksalur doğumlu 01/10/2020 tarihinde vefat eden müteveffa AYŞE GÜMÜŞ'ün mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612'nci maddesi gereğince terekenin re'sen tasfiye işlemlerine başlanmış bulunduğundan,
Müteveffa AYŞE GÜMÜŞ terekesine kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01987207