• $31,0942
  • €33,736
  • 2027.45
  • 9310.85
6 Aralık 2023 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2019/220 Esas#ilangovtr BASIN NO:ILN01944915
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce Davalı Madiha Dilara Karayem için çıkartılan yurt içi ve yurt dışı adresine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
6100 sy. H.M.K.'nun 139.141.ve 150. maddeleri uyarınca ve H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, 2 hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ve diğer iş ve işlemler için İstanbul 24.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaatınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01944982