• $32,2385
  • €35,0091
  • 2444.71
  • 10677.5
17 Nisan 2024 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2020/881 Esas
DAVALI:RECEP DEMİR
Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce Davalı Recep DEMİR adına bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup adı geçen davalıya tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce 16/09/2022 tarihinde keşif yapıldığı, bilirkişiler tarafından müşterek hazırlanan 20/09/2022 tarihli bilirkişi raporda; "Gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve gerçekçi yaklaşım piyasa değeri yaklaşımıdır. Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler incelenir. Emsal karşılaştırma yaklaşımı aşağıdaki varsayımlara dayanır. Analiz edilen gayrimenkulün türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilir. Bu piyasadaki alıcı ve satıcıların gayrimenkul hakkında oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu kabul edilir. Gayrimenkulün piyasada makul bir satış fiyatı ile makul bir süre içinde satıldığı kabul edilir. Seçilen karşılaştırılabilir örneklerin değerlemeye konu gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip olduğu kabul edilir. Seçilen karşılaştırılabilir örneklere ait verilerin, fiyat düzeltmelerinin yapılmasında günümüz sosyo-ekonomik koşulların geçerli olduğu kabul edilir. Bölge genelinde yapılan piyasa araştırmasında ve elde edilen veriler doğrultusunda dava konusu taşınmazın bulunduğu konum, hukuki ve teknik durumu dikkate alınıp, satış düzeltmesi yapılarak değere ulaşılmıştır. Yukarıdaki tüm özellikleri dikkate alarak yapılan değerlendirmelerle birlikte, heyetimizin yapmış olduğu piyasa araştırmalarına göre; dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sofular Mahallesi, - Mevkii, 7.cilt, 586. Sayfa, 1061 ada, 96 parsel sayılı, 210,50 m2 yüzölçümlü, Bodrum Zemin 3 Normal ve bir çekme katlı 2 özel depo 6 dükkan 8 Daireli K. Apartman ana taşınmaz nitelikli, 1. Kat 3 nolu bağımsız bölüm niteliği daire olan taşınmazın için heyetimiz 1.200.000,00 TL kıymet taktir etmiştir.
-Arif kızı HATİCE MUZAFFER ARSLANOĞLU adına 1/2 hisse 600.000,00 TL
-İdris oğlu ALİ ARSLANOĞLU adına 1/2 hisse 600.000,00 TL
*ALİ ARSLANOĞLU isimli kişinin miras meselesinin 11.264 pay kabul edildiği, hissesine düşen payın mirasçılara taksimi; 8448 payın İdris Ahmed ARSLANOĞLU 450.000,00 TL, 256 payın Hediye AKAR 13.636,36 TL, 256 payın Huriye AKAR 13.636,36 TL, 256 payın Atiye AKAR 13.636,36 TL, 256 payın Hikmet AKAR13.636,36 TL, 256 payın Hatice SUNTUR 13.636,36 TL, 64 payın Salih BİLGE 3.409,09 TL, 64 payın Akın BİLGE 3.409,09 TL, 64 payın Uğur BİLGE 3.409,09 TL, 64 payın Elif AYHAN 3.409,09 TL, 128 payın Ahmet Reşit BUCAK 6.818,18 TL, 128 payın Hatice G.S. BUCAK 6.818,18 TL, 256 payın Ali KARAHAN 13.636,36 TL, 128 payın Recep DEMİR 6.818,18 TL, 64 payın Kübra DEMİR 3.409,09 TL, 64 payın Evren Evrim DEMİR 3.409,09 TL, 32 payın Kudret DUZCU 1.704,54 TL, 32 payın Selami DUZCU 1.704,54 TL, 32 payın Sebahattin DUZCU 1.704,54 TL, 16 payın Kaan DUZCU 852,27 TL, 16 payın Gülce DUZCU 852,27 TL, 32 payın Ayça TANER 1.704,54 TL, 32 payın Hasan MAKAR 1.704,54 TL, 32 payın Servet MAKAR 1.704,54 TL, 32 payın Ahmet MAKAR 1.704,54 TL olarak hesaplanmıştır.
*Hatice Muzaffer ARSLANOĞLU isimli kişinin miras meselesinin 2816 pay kabul edildiği, hissesine düşen payın mirasçılara taksimi; 2640 payın İdris Ahmed ARSLANOĞLU 562.500,00 TL, 16 payın Hediye AKAR 3.409,09 TL, 16 payın Hatice SUNTUR 3.409,09 TL, 16 payın Huriye NERGİS 3.409,09 TL, 16 payın Atiye YAVAŞ 3.409,09 TL, 16 payın Ali KARAHAN 3.409,09 TL, 4 payın Salih BİLGE 852,27 TL, 4 payın Akın BİLGE 852,27 TL, 4 payın Uğur BİLGE 852,27 TL, 2 payın Sebahattin DUZCU 426,13 TL, 2 payın Selami DUZCU 426,13 TL, 2 payın Kudret DUZCU 426,13 TL, 2 payın Hasan MAKAR 426,13 TL, 2 payın Servet MAKAR 426,13 TL, 2 payın Ahmet MAKAR 426,13 TL, 4 payın Ercan AKCAN 852,27 TL, 4 payın Semih AKCAN 852,27 TL, 4 payın Nebahat AKCAN 852,27 TL, 4 payın AYHAN AKCAN 852,27 TL, 8 payın Recep DEMİR 1.704,54 TL, 8 payın Güngör Semra AYBAR 1.704,54 TL, 8 payın Ahmet Reşit BUCAK 1.704,54 TL, 4 payın Elif AYHAN 852,27 TL, 2 payın Ayça TANER 426,13 TL, 1 payın Kaan DUZCU 213,06 TL, 1 payın Gülen DUZCU 213,06 TL, 4 payın Evrim DEMİR 852,27 TL, 4 payın Demir YÜZÜAK 852,27 TL, 4 payın Emine SANCAK852,27 TL, 4 payın Ahmet Selim ALTINSOY 852,27 TL, 4 payın Cemile ÇAVUŞ 852,27 TL, 4 payın Perihan ÖZSOY 852,27 TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın mevcut durumu ve hisse oranları dikkate alındığından taksiminin mümkün olmadığından ortaklığın satış sureti ile giderilmesi kanaatine varılmıştır." şeklinde rapor düzenlenmiştir.
Duruşma Günü: 06/06/2024 günü saat:10:05'e bırakılmış olup, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" hususu ile birlikte bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02017474