• $31,0913
  • €33,7127
  • 2023.03
  • 9361.09
6 Aralık 2023 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme:

T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. DÜZCE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2022/13

DAHİLİ
DAVALI:MERYEM GÜSE- 722****9966 T.C. Kimlik Nolu, Düzce İli, Gümüşova İlçesi, Merkez Mahallesi, 2 Cilt, 62 sırada nüfusa kayıtlı, Raif ve Nurcihan Kızı, 04/02/1968 doğumlu.
Davacı İlhan Altınsoy tarafından Davalılar, ADEM BADUR ve arkadaşları aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespite İtiraza İlişkin) davasında,
Ölü davalı Raif Bodur mirasçılarından Meryem GÜSE'nin mernis adresinin bulunmadığı, tespit edilebilen tüm adreslere gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarından olumlu sonuç alınamadığı anlaşılmakla son çare olarakdahili davalı Meryem Güse'ye"12/062023 ve 21/10/2023 (fen ve harita) tarihli ile 03/07/2023 ve 21/11/2023 (inşaat ve ziraat) tarihli bilirkişi raporları"nın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla,
"Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde beyan ve/veya itirazda bulunabileceğiniz, süresinde beyan ve/veya itirazda bulunmadığınız takdirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız," ile duruşma günü olan24/01/2024 tarihi saat 12:10'da Mahkememiz duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde "HMK 122,126,129 maddeleri ve ayrıca HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,"
hususları, bilirkişi raporları ve duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere davalıMeryem GÜSE'ye ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01944915