• $32,4069
  • €34,4957
  • 2482.93
  • 9679.8
21 Şubat 2024 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:

T.C. BURSA 1. GENEL İCRA DAİRESİ

T.C. BURSA 1. GENEL İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
BURSA
1. GENEL İCRA DAİRESİ
2023/65918 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara,bilirkişi raporunaesatis.uyap.gov.tradresi üzerinden 2023/65918 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Taşınmaz 2/3 hissesi satılacak olup tüm ayrıntılı bilgiler bilirkişi raporunda mevcuttur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bursa İl, Yıldırım İlçe, PİREMİR Mahalle/Köy, 306 Ada, 19 Parsel, Satışa çıkarılan Taşınmaz;2/3 HİSSESİ SATILIKTIR. -BAHÇALE BEŞ KATLI KARGİR BİNA, ayrıntılarıesatis.uyap.gov.tr adresinde bilirkişi raporu mevcuttur.
Adresi :Piremir Mah. 9. Okul Sok. No : 20 Yıldırım / BURSA
Yüzölçümü :185,94 m2
İmar Durumu:İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Davutkağıd-Değirmenlikızık Uygulama İmar Planı Kapsamında ön bahçeli, Blok Nizam, 3 katlı konut alanında kaldığı anlaşılmaktadır.
Kıymeti :3.194.040,00 TL
KDV Oranı :%20
Kaydındaki Şerhler:Diğer : 1- BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2018/877 ESAS 02/08/2018 TARİHLİ İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ VARDIR. (İhtiyati tedbir şerhinin kaldırılmaması, tescil yapılamaması,ihale alıcısının 3. Bir kişiye satış yapamaması vs. Gibi durumlar hakkında müdürlüğümüz sorumlu olmadığı hususlarının bilinmesi.
2-BEYAN;BU PARSEL YOLA 21,08 M² DUVAR İLE TECAVÜZLÜDÜR.
3-BEYAN;YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEMİŞTİR.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 13:32

19/02/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01987844