• $31,1574
  • €33,8395
  • 2034.08
  • 9179.48
12 Şubat 2024 Pazartesi 00:02 | Son Güncelleme:

SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. SÜTÇÜLER SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/283 Esas
DAVALILAR:1- ABDULLAH ÇELİK'a Vesayeten DEMET ÇELİK Kuzeyyaka Mah. 2508 Sk. 111/4Kepez/ ANTALYA
2- İSMAİL ÇELİK Atatürk Mah. Barbaros Cad. No:25 İç Kapı No:1 Bornova/ İZMİR
3- ÜMMÜ ÜSTÜN Duatepe Mah. Baruthane Cad. Birlik Apt. No:110 İç Kapı No:3Şişli/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 20/03/2024 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap ve açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde adres göstermeniz ve delillerinizi usuli itirazlarınızı sunmanız, aksi takdirde 6100 sayılı HMK.'nın ilgili maddeleri uyarınca yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği ayrıca yokluğunuzda tahkikat aşamasına geçilebileceği ve yokluğunuzda karar verebileceği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981986