• $32,2053
  • €35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6
25 Nisan 2024 Perşembe 00:02 | Son Güncelleme:

SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2020/175 Esas
Davacı Hori ve Ramazan oğlu 1954 doğumlu İbrahim Halil Işık tarafından davalı Siverek Belediye Başkanlığı, davalı Siverek Maliye Hazinesi, davalı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu iptali ve Tescil (İmar ihyaya dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca;
Davacı tarafından davalı aleyhine Siverek İlçesi Kayalı Mahallesi kain kuzeyi tapulama harici, doğusu tapulama harici, batısı tapulama harici, güneyi 999 parsel ile çevrili tapulama harici taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde tapu iptali ve tescil (İmar ihyaya dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2020/175 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren (mahallinde 3 kez yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği takdirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K'nun 713/4. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02021550