• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:05 | Son Güncelleme:

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/253 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esasnumarası yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;
Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2024/253 Esas numarası yazılı davanın duruşması 11/07/2024 günü saat 10:50'dan itibaren,Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesiduruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşmasağlanamadığındanaynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
Esas-Tapu kaydı:2024/253 Esas- Sivas İli Merkez İlçesi Kaleardı Mah. 319 ada 11 parsel,
Davalılar:Karlızade Abdulhamit Egendi
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 17/05/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02040162