• $33,1125
  • €36,0626
  • 2576.8
  • 11132.1
5 Temmuz 2024 Cuma 00:04 | Son Güncelleme:

SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Örnek No:55*

T.C.
SİLİFKE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/65 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tradresi üzerinden2022/65 SATIŞsayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Hacıishaklı Mahallesi 1032 parsel sayılı 416,00 m2 yüzölçümlü, tapuda Kargir Ev ve Arsa vasfında taşınmazdır. Parsel ve üzerinde bulunan bina Zemin kat+1 normal kat toplam 2 katlı olarak inşa edilmiş, yüzölçümü 235,00 m2 dir. Yapı yaklaşık 100 yıllık olup yapı taş duvarlı ahşap konrtürüksüyon karışımı olarak yığma şeklinde inşa edilmiştir. Taşınmaz orta ve üst gelir grubuna hitap eden mesken olarak kullanılan bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz şehir merkezine yakın konumda yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Yeşilovacık Limanı bulunmaktadır. Akdenize yaklaşık 120 m mesafededir. Bina kısmen yıkık durumda hali hazırda kullanılabilecek durumda değildir.
İmar Durumu:Silifke Belediye Başkanlığı'nın 30/01/2023 tarih 40660 sayılı yazılarına göre; 1/1000 Ölçekli Yeşilovacık Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde " Günübirlik Tesis Alanı " olarak tanımlıdır.
Kıymeti :3.137.500,00 TLKDV Oranı :%20
Kaydındaki Şerhler: "Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları " şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 10:13
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:13

03/07/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02056166