• $32,9999
  • €35,9763
  • 2552.86
  • 11241.8
8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:07 | Son Güncelleme:

SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.SİİRT1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

Sayı : 2020/225 Esas 03/07/2024 DAVALI NADİR CANKATAR (T.C:51895447272) Hamit ve Salha oğlu, 25/07/1976 doğumlu, Siirt ili, Tillo ilçesi, Fersaf Mah/Köy Cilt No 51, 22 aile sıra no, 136 sırada nüfusa kayıtlı,Davacı, MALİYE HAZİNESİ ileDavalılar , ENGİN CANKATAR, ERGİN CANKATAR, GURBET CANKATAR, GÜLPAŞA NASIROĞLU, HAMİT CANKATAR, HAYDERİ CANKATAR, MEDENİ CANKATAR, NADİR CANKATAR, ÖZALP CANKATAR, SALHA CANKATAR, TEKİN CANKATAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan davalı Nadir Cankatar'ın adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, davalı Nadir Cankatar'a Mahkememizce verilen 20/03/2024 tarih ve 2020/225 Esas, 2024/54 sayılı kararı;
DAVANIN KABULÜ ile;
-Siirt İli, Tillo İlçesi, Fersah Köyü, 110 ada 21 parsel sayılı taşınmazın davalı Hamit Cankatar adına kayıtlı olan tapu kaydının 20 pay kabul edilerek 17/20 payının İPTALİ ile; 5/20 payın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/179 Esas ve 2024/136 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında Dırri Cankatar mirasçıları adına, 3/20 payın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/180 Esas ve 2024/137 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında Saide Yıldız mirasçıları adına, 3/20 payın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/181 Esas ve 2024/138 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında Heniye Cankatar mirasçıları adına, 3/20 payın Nariye Bakır adına, 3/20 payın Mihbet Cankatar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
-Siirt İli, Tillo İlçesi, Fersah Köyü, 146 ada 47 parsel sayılı taşınmazın davalı Hamit Cankatar adına olan tapu kaydının 20 pay kabul edilerek 17/20 payının İPTALİ ile; 5/20 payın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/179 Esas ve 2024/136 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında Dırri Cankatar mirasçıları adına, 3/20 payın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/180 Esas ve 2024/137 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında Saide Yıldız mirasçıları adına, 3/20 payın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/181 Esas ve 2024/138 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında Heniye Cankatar mirasçıları adına, 3/20 payın Nariye Bakır adına, 3/20 payın Mihbet Cankatar adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karara karşı bir kısım davalılar vekili ile davacı kurum vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf Kanun Yolu açık olmak verilen karar ile istinaf dilekçesine karşı işbu ilanın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebliği ile ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02058211