• $33,1035
  • €36,0607
  • 2570.89
  • 11122.7
5 Temmuz 2024 Cuma 00:05 | Son Güncelleme:

SARAY İCRA DAİRESİNDEN

SARAY İCRA DAİRESİNDEN

Örnek No:55*

T.C.SARAY (TEKİRDAĞ)İCRA DAİRESİ

2023/167 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tradresi üzerinden2023/167 TLMT.sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın tapu kaydı: Tekirdağ İl, Saray İlçe, BÜYÜKYONCALI ATATÜRK Mahalle/Köy, 1982 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmazdır. Özelikleri e- ilanda şartnamede yazılmıştır. ( esatis.uyap.gov.tr)
Adresi: Tekirdağ İli Saray İlçesi Büyükyoncalı Atatürk Mahallesi 1982 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü: 7.660,95 m²
İmar Durumu: e- İlanda ve ilana ek bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.
Kıymeti: 6.864.211,20 TL -KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:30

14/06/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02056658