• $28,9208
  • €31,485
  • 1924.11
  • 8026.27
20 Kasım 2023 Pazartesi 00:01 | Son Güncelleme:

SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2023/884 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER:Samsun İli Tekkeköy İlçesi Kerpiçli Mahallesi
ADA NO:127
PARSEL NO:23 - 2,41 m²'lik kısım
MALİKİN ADI VE SOYADI:Neacaittin Adsoy
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI:Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ:Samsun İli Tekkeköy İlçesi Kerpiçli Mahallesi127 Ada 23 Parselin 2,41 m²'lik kısmın davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2021 gün ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/884 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/08/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01934525