• $31,0708
  • €33,679
  • 2032.57
  • 9374.2
9 Şubat 2024 Cuma 00:02 | Son Güncelleme:

REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.
REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.36986964-2022/344-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2022/344
Karar No : 2023/78
SANIK : EYYÜP ELSUKİ,Heysem ve Halime oğlu, 20/01/2000 Halep doğumlu, Yabancı kimlik no: 99652610446
Suç :Şantaj
Suç Tarihi :08/05/2022
Karar Tarihi :03/02/2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılıSanık Eyyüp Elsukihakkındaşantaj suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda Sanığın TCK.nın 107/1 maddesi uyarınca beraat kararı verildiği,Sanığın bildirdiğiadrese ve mernis adresine yapılan tebligatın binanındeprem sonucu hasarlı olduğundanve binada yaşayan olmadığındantebliğ yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetininRESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,tebliğden itibaren CMK'nın 268. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01980160