• $32,8407
  • €35,684
  • 2551.94
  • 11089.5
8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:06 | Son Güncelleme:

REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.
REYHANLI1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO:2021/745 Esas
KARAR NO:2021/889

C.SAV.ESAS NO:2010/1059
SANIK:BAKRI ANJERINI, AHMAD ve NAFISA oğlu, 08/01/1986 ALEPPO doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ:Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak
SUÇ TARİHİ:15/05/2010
UYGULANAN KANUN MAD.:Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle
VERİLEN CEZA MİKTARI:10 AY HAPİS, 20 TL ADLİ PARA
NEZARET TARİHİ:
TUTUKLAYAN MAHKEME:Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TUTUKLAMA NUMARASI:2010/1015
TEVKİF TARİHİ:09.06.2010
HALEN BULUNDUĞU CEZAEVİ:
KARAR TARİHİ:08/09/2021
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyadaSanık Bakrı Anjerınıhakkında kaçakçılıksuçundanaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucu sanık hakkında(Mahkumiyet)kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar ve katılanın itiraz talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 02.07.2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057772